There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Works - 573081-2021

10/11/2021    S218

România-Tuzla: Lucrări de construcţii de aeroporturi

2021/S 218-573081

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 184-477577)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: REGIONAL AIR SERVICE
Număr naţional de înregistrare: RO11196680
Adresă: Strada: Aerodrom Tuzla, nr. 1
Localitate: Tuzla
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 907295
Țară: România
Persoană de contact: Cristina Mitchievici
E-mail: infrastructura@regional-air.ro
Telefon: +02 41733450
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.regional-air.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE A LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL “MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE LA AEROPORT TUZLA”

Număr de referinţă: 81
II.1.2)Cod CPV principal
45235100 Lucrări de construcţii de aeroporturi
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de proiectare, asistență tehnică, respectiv executie lucrari, furnizare utilaje, echipamente si dotari, probe tehnologice si pregatire personal de exploatare in cadrul proiectului cu titlul “MODERNIZAREA SI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII AEROPORTUARE LA AEROPORT TUZLA”, cod SMIS 130497, investitie finantata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 in baza contractului de finantare nr. 81/07.10.2020.

Contractul de servicii de proiectare si executie a lucrarilor, vizeaza urmatoarele componente si activitati:

I. Servicii de proiectare:

-Elaborarea Proiectului Tehnic, a detaliilor de executie

-Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor.

II. Executie Lucrari de constructii si instalatii:

- Suprafata de miscare aeroportuara

- Instalatii de balizaj luminous

- Drum perimetral de securitate

- Gard perimetral de securitate

- Sistem de supraveghere cu televiziune in circuit inchis pentru gardul perimetral

- Turn de control

- Furnizare echipamente tehnologice, inclusiv montajul, utilaje si dotari.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/11/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 184-477577

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 15/11/2021
A se citi:
Data: 02/12/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 15/11/2021
A se citi:
Data: 02/12/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6
În loc de:
Data: 15/03/2022
A se citi:
Data: 02/04/2022
VII.2)Alte informații suplimentare: