Supplies - 573295-2019

04/12/2019    S234

Netherlands-Breda: Crossing control signalling equipment

2019/S 234-573295

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Breda
National registration number: 20169706
Postal address: Claudius Prinsenlaan 10
Town: Breda
NUTS code: NL NEDERLAND
Postal code: 4811 DJ
Country: Netherlands
Contact person: René Brouwers
E-mail: mcm.brouwers@breda.nl
Telephone: +31 765293895

Internet address(es):

Main address: http://www.breda.nl

Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=127116

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=127116
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst iVRA's

II.1.2)Main CPV code
35262000 Crossing control signalling equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Aanbesteding met een Europese openbare procedure voor het sluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van iVRA's binnen de gemeente Breda. Gunning van de opdracht aan de Inschrijver zal plaatsvinden conform het EMVI-gunningscriterium 'laagste prijs'. De opdracht behelst het leveren van intelligente verkeersregelautomaten binnen de gemeente Breda. De verwachting is dat er gedurende de looptijd van de te sluiten raamovereenkomst 47 verkeersregelautomaten worden vervangen voor intelligente verkeersregelautomaten. Verwachting is dat 5 tot 10 automaten per jaar worden geleverd. Deze opgave dient slechts ter indicatie en hieraan kunnen inschrijvers geen enkel recht aan ontlenen De eerste automaat dient begin juli 2020 geleverd te worden. Deze aanbesteding heeft als doel het afsluiten van een raamovereenkomst voor een periode van 2 jaar vast, met een optie tot verlenging onder dezelfde voorwaarden en condities door de opdrachtgever van 2 maal 2 jaar in totaal.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
34923000 Road traffic-control equipment
34996100 Traffic lights
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL NEDERLAND
Main site or place of performance:

Breda

II.2.4)Description of the procurement:

Beschrijving van de opdrach: de opdracht behelst het leveren van intelligente verkeersregelautomaten binnen de gemeente Breda. De verwachting is dat er gedurende de looptijd van de te sluiten raamovereenkomst 47 verkeersregelautomaten worden vervangen voor intelligente verkeersregelautomaten. Verwachting is dat 5 tot 10 automaten per jaar worden geleverd. Deze opgave dient slechts ter indicatie en hieraan kunnen inschrijvers geen enkel recht aan ontlenen. De eerste automaat dient begin juli 2020 geleverd te worden.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 16/03/2020
End: 15/03/2022
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Optie tot verlenging onder dezelfde voorwaarden en condities door opdrachtgever van 2 maal 2 jaar in totaal.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie criteria zoals vermeld in de aanbestedingstukken op Negometrix.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Reden is dat de aanbestedende dienst een langdurige relatie nastreeft met de opdrachtnemer. Tevens is het regeltoestel in ontwikkeling vanwege het project 'Talking Traffic'*) (verkeerslichten communiceren met naderend verkeer). Hierdoor heeft het personeel een uitgebreide opleiding nodig. Ook de bijbehorende apparatuur heeft een langere afschrijvingstermijn dan 4 jaar.

IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/02/2020
Local time: 13:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/02/2020
Local time: 13:01
Place:

Breda

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Arrondissement Zeeland-West-Brabant
Town: Breda
Country: Netherlands
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Arrondissement Zeeland-West-Brabant
Town: Breda
Country: Netherlands
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Op deze aanbestedingsprocedure is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda, is bevoegd om geschillen te beslechten die verband houden met de onderhavige aanbestedingsprocedure. De termijn waarbinnen in rechte moet worden opgekomen tegen de afwijzing van de aanbieding bedraagt twintig (20) kalenderdagen, te rekenen vanaf de dagtekening van de afwijzing.

Deze termijn geldt als een vervaltermijn. Binnen deze termijn dient een dagvaarding betekend te worden aan het adres van de aanbestedende dienst. Het aanhangig maken van een kort geding vindt uitsluitend plaats door betekening door een deurwaarder van de kort gedingdagvaarding ten kantore van aanbestedende dienst, volgens de volgende adressering:

Claudius Prinsenlaan 10, 4811 DJ Breda.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Arrondissement Zeeland-West-Brabant
Town: Breda
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/11/2019