Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usluge - 573547-2022

19/10/2022    S202

Mađarska-Budimpešta: Pružanje usluga privremenog osoblja Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT)

2022/S 202-573547

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 168-475147)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
Poštanska adresa: Infopark, Building E, Neumann Janos utca 1.
Mjesto: Budapest
NUTS kod: HU110 Budapest
Poštanski broj: 1117
Država: Mađarska
E-pošta: eit-procurement@eit.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eit.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga privremenog osoblja Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT)

Referentni broj: 03/2022/OP/EITPROC
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79610000 Usluge posredovanja u zapošljavanju osoblja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je ovog poziva na nadmetanje pružanje usluga privremenog službenika Europskom institutu za inovacije i tehnologiju, kako je opisano u dokumentaciji za nadmetanje. Postupak nadmetanja nije podijeljen na grupe.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/10/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 168-475147

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 03/11/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 16/11/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 04/11/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 17/11/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: