Usluge - 573547-2022

19/10/2022    S202

Mađarska-Budimpešta: Pružanje usluga privremenog osoblja Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT)

2022/S 202-573547

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2022/S 168-475147)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT)
Poštanska adresa: Infopark, Building E, Neumann Janos utca 1.
Mjesto: Budapest
NUTS kod: HU110 Budapest
Poštanski broj: 1117
Država: Mađarska
E-pošta: eit-procurement@eit.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://eit.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje usluga privremenog osoblja Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT)

Referentni broj: 03/2022/OP/EITPROC
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79610000 Usluge posredovanja u zapošljavanju osoblja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet je ovog poziva na nadmetanje pružanje usluga privremenog službenika Europskom institutu za inovacije i tehnologiju, kako je opisano u dokumentaciji za nadmetanje. Postupak nadmetanja nije podijeljen na grupe.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/10/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 168-475147

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 03/11/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 16/11/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 04/11/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 17/11/2022
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: