Byggentreprenader - 574115-2020

30/11/2020    S233

Sverige-TRELLEBORG: Byggnation av sporthall

2020/S 233-574115

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Trelleborgs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1199
Postadress: Algatan 13
Ort: TRELLEBORG
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 231 83
Land: Sverige
Kontaktperson: Carina Grönlund
E-post: carina.gronlund@trelleborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.trelleborg.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afhcydhtmj&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Pilehallen

Referensnummer: KS 2020/792
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45212225 Byggnation av sporthall
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Trelleborgs kommun kommer inom kort att annonsera entreprenadupphandling avseende nybyggnad av två sporthallar och en fritidsgård. Planerad byggstart 2021-06-01.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45212200 Bygg- och anläggningsarbeten: idrottsanläggningar
45212220 Byggnation av idrottsanläggningar för flera idrottsgrenar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Trelleborg

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Nybyggnation av två sporthallar och en fritidsgård.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
01/12/2020

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/11/2020