Varor - 57433-2019

06/02/2019    S26    - - Varor - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Frankrike-Arles: Industrirobotar

2019/S 026-057433

Meddelande om upphandling

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Centre hospitalier d'Arles
quartier Fourchon, BP 80195
Arles
13637
Frankrike
Kontaktperson: Cellule des marchés
Telefon: +33 490492887
E-post: cellule.marches@ch-arles.fr
Fax: +33 490492604
Nuts-kod: FRL04

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ch-arles.fr

Upphandlarprofil: http://www.achat-sante.com

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: http://www.achat-sante.com
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: http://www.achat-sante.com
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Établissement de santé
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fourniture, installation et mise en service de matériels de blanchisserie

Referensnummer: dce du 16/01/2019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
42997300
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Fourniture de différents matériels destinés à la blanchisserie au sous-sol du bâtiment principal du Centre hospitalier d'Arles.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Fourniture d'un robot démêleur et son système de convoyage

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42997300
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRL04
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fourniture, installation d'un robot démêleur et son système de convoyage. Voir descriptif dans le CCTP.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Plieuse automatique de linge en forme et de cintre automatique

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42717100
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRL04
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fourniture, installation d'une plieuse automatique de linge en forme et de cintre automatique.

PSE 2.1: fourniture de 150 cintres supplémentaires.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander ou non les PSE lors de l'attribution du marché.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Convoyeur linge sale trié et non trié

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42417200
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRL04
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fourniture, installation de convoyeur linge sale trié et non trié:

— PSE 3.1: augmentation de la capacité de stockage du convoyeur linge sale non trié de 76 à 114 crochets,

— PSE 3.2: augmentation de la capacité de stockage du convoyeur linge sale trié de 28 à 49 slings.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander ou non les PSE lors de l'attribution du marché.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Enlèvement, remise en état, installation et mise en service d'une laveuse essoreuse et quatre séchoirs rotatifs

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42716100
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FRL04
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Blanchisserie des hôpitaux des Portes de Camargue.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Enlèvement, remise en état, installation et mise en service d'une laveuse essoreuse et 4 séchoirs rotatifs en blanchisserie des hôpitaux des Portes de Camargue.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Voir DCE

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Voir DCE

III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 07/03/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Franska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 08/03/2019
Lokal tid: 09:00
Plats:

CH Arles.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:

— pour les lots 1-2-3: chaque candidat devra obligatoirement procéder à une visite préalable du site avant la remise de son offre. Elles seront programmées individuellement et sur demande du candidat jusqu'à 7 jours calendaires avant la date limite de réception des offres auprès du responsable de la blanchisserie,

— pour le lot 4: la visite obligatoire des HPC (Hôpitaux des Portes de Camargue) sera collective et se déroulera le 21.2.2019 à 10:00.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Tribunal administratif
22 rue de Breteuil
Marseille Cedex 6
13281
Frankrike
Telefon: +33 491134813
Fax: +33 491811387
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Tribunal administratif
22 rue de Breteuil
Marseille Cedex 6
13281
Frankrike
Telefon: +33 491134813
E-post: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Fax: +33 491811387
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/02/2019