Tjenesteydelser - 574418-2019

04/12/2019    S234    Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Udbud med forhandling 

Danmark-Brøndby: Reklamevirksomhed

2019/S 234-574418

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 226-554609)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Danske Lotteri Spil A/S
CVR-nummer: 33034482
Postadresse: Korsdalsvej 135
By: Brøndby
NUTS-kode: DK01
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie-Louise Ipsen
E-mail: mli@a-2.dk
Telefon: +45 20900426

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.danskespil.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/62993

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om levering af reklamebureauydelser i relation til Eurojackpot

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79341000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftale vedrørende reklamebureauydelser i relation til Eurojackpot.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/11/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 226-554609

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.4
I stedet for:

Rammeaftalens ydelser dækker Danske Lotteri Spil A/S’ behov for reklamebureauydelser vedrørende Eurojackpot; dækkende fra strategisk kommunikationsrådgivning til endelig 360 graders kampagneeksekvering. Leverandørens ydelser skal i relevant omfang spille op mod Dansk Lotteri Spil A/S’ overordnede forretningsstrategi.

Leverandøren skal levere reklamebureauydelser af høj kvalitet, hvilket stiller krav til kompetencer, bemanding, erfaring, nytænkning og eksekveringsevner. Reklamebureauydelserne skal tilbydes i netop denne kontekst.

Mere konkret dækker udbuddet ydelser indenfor følgende områder:

1) Løbende strategisk kommunikationsrådgivning, herunder rådgivning om branding og positionering;

2) Udvikling af kampagner, herunder udarbejdelse af kreativ strategi, kampagneoplæg samt kampagneeksekvering og produktion;

3) Løbende puljekommunikation (omtales som ’Beredskab’ i daglig tale i Danske Lotteri Spil A/S);

4) Projekter og øvrige afgrænsede kommunikationsopgaver.

Læses:

Rammeaftalens ydelser dækker Danske Lotteri Spil A/S’ behov for reklamebureauydelser vedrørende Eurojackpot; dækkende fra strategisk kommunikationsrådgivning til endelig 360 graders kampagneeksekvering. Leverandørens ydelser skal i relevant omfang spille op mod Dansk Lotteri Spil A/S’ overordnede forretningsstrategi.

Leverandøren skal levere reklamebureauydelser af høj kvalitet, hvilket stiller krav til kompetencer, bemanding, erfaring, nytænkning og eksekveringsevner. Reklamebureauydelserne skal tilbydes i netop denne kontekst.

Mere konkret dækker udbuddet ydelser indenfor følgende områder:

1) Løbende strategisk kommunikationsrådgivning, herunder rådgivning om branding og positionering;

2) Udvikling af kampagner, herunder udarbejdelse af kreativ strategi, kampagneoplæg samt kampagneeksekvering og produktion;

3) Løbende puljekommunikation (omtales som ’Beredskab’ i daglig tale i Danske Lotteri Spil A/S);

4) Projekter og øvrige afgrænsede kommunikationsopgaver.

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling. Ordregiver forventer, at der afholdes mindst 2 forhandlingsrunder og der henvises i øvrigt til udbudsbetingelserne, hvor processen er nærmere beskrevet. Tilbudsgiver vil afslutningsvist blive opfordret til afgivelse af endeligt tilbud. Ordregiver vil ikke begrænse antallet af tilbudsgivere undervejs i tilbudsfasen.

Efter prækvalifikation vil tilbudsgiver få adgang til yderligere materiale vedrørende Danske Lotteri Spil A/S’ strategi for Eurojackpot. Forud for tildeling af adgang til materialet skal tilbudsgiver underskrive den fortrolighedsaftale, som er vedlagt udbudsmaterialet.

Kontrakten er en ikke-eksklusiv rammeaftale.

Afsnit nummer: VI.3
I stedet for:
Læses:

Et endeligt konditionsmæssigt tilbud vederlægges med 75 000 DKK inklusive moms. Der ydes dog ikke vederlag til den vindende tilbudsgiver.

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: