There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 574614-2023

25/09/2023    S184

Czechia-Prague: Intercity railway works

2023/S 184-574614

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2023/S 134-425617)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Správa železnic, státní organizace
National registration number: 70994234
Postal address: Dlážděná 1003/7
Town: Praha 1 - Nové Město
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 11000
Country: Czechia
Contact person: Lenka Pluhařová
E-mail: Pluharova@spravazeleznic.cz
Telephone: +420 601084416
Internet address(es):
Main address: https://www.spravazeleznic.cz/
Address of the buyer profile: https://zakazky.spravazeleznic.cz/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží

Reference number: 19317/2023-SŽ-SSZ-OVZ
II.1.2)Main CPV code
45234110 Intercity railway works
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“. Modernizací dojde ke zdvojkolejnění trati a přípravě tohoto úseku na elektrizaci, dále k modernizaci celé železniční stanice, vybudování přestřešení železniční stanice (tzv. platforma), vybudování bezbariérových přístupů a celkové zvýšení kvality prostorů pro cestující.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v zadávací dokumentaci.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/09/2023
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2023/S 134-425617

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 15/08/2023
Local time: 09:00
Read:
Date: 04/10/2023
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmínky pro otevírání nabídek
Instead of:
Date: 15/08/2023
Local time: 09:00
Read:
Date: 04/10/2023
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information: