Supplies - 574725-2018

26/12/2018    S248

Poland-Katowice: Electric motors

2018/S 248-574725

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 240-549086)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Barbara Baniowska
E-mail: b.baniowska@pgg.pl
Telephone: +48 327572947
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 311-1)

Reference number: 701802109
II.1.2)Main CPV code
31110000 Electric motors
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.Przedmiotem zamówienia jest dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 zadań.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/12/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 240-549086

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7
Lot No: Wszystkie części
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Początek: 01/01/2019

Koniec: 31/12/2019

Read:

Początek: 07/01/2019

Koniec: 31/12/2019

Section number: IV.2.2
Lot No: Wszystkie części
Instead of:
Date: 28/12/2018
Local time: 08:45
Read:
Date: 07/01/2019
Local time: 08:45
Section number: IV.2.6
Lot No: Wszystkie części
Instead of:
Date: 25/02/2019
Read:
Date: 07/03/2019
Section number: IV.2.7
Lot No: Wszystkie części
Instead of:
Date: 28/12/2018
Local time: 09:00
Read:
Date: 07/01/2019
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information: