We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 574725-2018

26/12/2018    S248

Poland-Katowice: Electric motors

2018/S 248-574725

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 240-549086)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Barbara Baniowska
E-mail: b.baniowska@pgg.pl
Telephone: +48 327572947
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku (nr grupy 311-1)

Reference number: 701802109
II.1.2)Main CPV code
31110000 Electric motors
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.Przedmiotem zamówienia jest dostawa silników elektrycznych oraz części zamiennych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2019 roku.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 zadań.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/12/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 240-549086

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7
Lot No: Wszystkie części
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Instead of:

Początek: 01/01/2019

Koniec: 31/12/2019

Read:

Początek: 07/01/2019

Koniec: 31/12/2019

Section number: IV.2.2
Lot No: Wszystkie części
Instead of:
Date: 28/12/2018
Local time: 08:45
Read:
Date: 07/01/2019
Local time: 08:45
Section number: IV.2.6
Lot No: Wszystkie części
Instead of:
Date: 25/02/2019
Read:
Date: 07/03/2019
Section number: IV.2.7
Lot No: Wszystkie części
Instead of:
Date: 28/12/2018
Local time: 09:00
Read:
Date: 07/01/2019
Local time: 09:00
VII.2)Other additional information: