Tjenesteydelser - 574766-2019

05/12/2019    S235

Belgien-Bruxelles: Overvågning af gennemførelsen og håndhævelsen af EU's forordninger om handel med vilde dyr

2019/S 235-574766

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Environment
Postadresse: ENV.A.5 — Finance BU-9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Overvågning af gennemførelsen og håndhævelsen af EU's forordninger om handel med vilde dyr

Sagsnr.: ENV.F.3/SER/2019/0020
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levere støtte til Europa-Kommissionen til overvågning af gennemførelsen og håndhævelsen af EU's forordninger om handel med vilde dyr, dvs.:

(a) forordning (EF) nr. 338/97 — den »grundlæggende forordning«

(b) forordning (EF) nr. 865/2006 — »gennemførelsesforordningen«

(c) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 792/2012 — »tilladelsesforordningen«

(d) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr 2017/1915 — »suspenderingsforordningen« og i udførelsen af de specifikke opgaver, som de ovenfor angivne forordninger kræver af den; bistå medlemsstaterne i udførelsen af visse gennemførelses- og rapporteringsopgaver, som forordningerne om handel med vilde dyr kræver af dem, som angivet ovenfor; levere støtte til Europa-Kommissionen og bistå medlemsstater og andre relevante aktører, såsom Europol og Eurojust, i gennemførelsen af handlingerne i EU's handlingsplan for vilde dyr, der relaterer til gennemførelsen af EU-lovgivning vedrørende handel med vilde dyr.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 399 986.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Offentligt udbud — enkelt kontrakt på 36 måneder (400 000 EUR).

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og allokering af ressourcer / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetskontrolforanstaltninger / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

07 02 02 — Standsning og vending af biodiversitetstab

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 138-338753
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 070202/2019/814505/SER/ENV.F.3
Betegnelse:

Overvågning af gennemførelsen og håndhævelsen af EU's forordninger om handel med vilde dyr

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
30/10/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Setec International
Postadresse: David Attenborough Building, Pembroke Street
By: Cambridge
NUTS-kode: UK UNITED KINGDOM
Postnummer: CB2 3QZ
Land: Det Forenede Kongerige
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 400 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 399 986.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I overensstemmelse med artikel 11, stk.1, litra e) i bilag til forordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansielle regler vedrørende EU's almindelige budget i forbindelse med nye tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, og som overdrages til den økonomiske aktør, der blev tildelt den oprindelige kontrakt af den samme ordregivende myndighed, forudsat at disse tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder er i overensstemmelse med et grundlæggende projekt, for hvilket den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse og i overensstemmelse med betingelserne i stk. 11.4«.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i punkt I.3) — opfordringen til at afgive bud.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/11/2019