Supplies - 574776-2020

30/11/2020    S233

Poland-Limanowa: Sterilisation, disinfection and hygiene devices

2020/S 233-574776

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego
National registration number: 000304378
Postal address: ul. Piłsudskiego 61
Town: Limanowa
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 34-600
Country: Poland
Contact person: Lucyna Talar
E-mail: zampub@szpitallimanowa.pl
Telephone: +48 183372710
Fax: +48 183372710
Internet address(es):
Main address: www.szpitallimanowa.pl
Address of the buyer profile: http://www.szpitallimanowa.pl/zamowienia_publiczne.php
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.szpitallimanowa.pl/zamowienia_publiczne.php
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego
Postal address: ul. Piłsudskiego 63 (pok. nr 7)
Town: Limanowa
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Postal code: 34-600
Country: Poland
E-mail: zampub@szpitallimanowa.pl
Telephone: +48 183372710
Fax: +48 183372710
Internet address(es):
Main address: www.szpitallimanowa.pl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: SP ZOZ – Szpital Powiatowy w Limanowej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego oraz mebli i drobnego wyposażenia ujętych w 5 zad. dla Oddziału i Por. Geriatrycznej w ramach projektu „Utworzenie centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku”

Reference number: NZ/74/D/N/AC/2020
II.1.2)Main CPV code
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego oraz mebli i drobnego wyposażenia ujętych w 5 zadaniach asortymentowych dla Oddziału i Poradni Geriatrycznej w ramach projektu „Utworzenie centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku – Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej im. Miłosierdzia Bożego” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 518 624.34 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wyposażenie medyczne – pokój pacjenta

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192000 Medical furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Main site or place of performance:

Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego, ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa.

II.2.4)Description of the procurement:

Wyposażenie medyczne – pokój pacjenta (łóżka elektryczne rehabilitacyjne – 54 szt. tapicerowane i rozkładane fotele do poz. leżącej – 20 szt. szafki przyłóżkowe – 54 szt.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 554 600.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wyposażenie medyczne – pokój pacjenta (łóżka elektryczne rehabilitacyjne – 54 szt. tapicerowane i rozkładane fotele do poz. leżącej – 20 szt. szafki przyłóżkowe – 54 szt.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 11 000,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Sprzęt medyczny

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Main site or place of performance:

Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego, ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa.

II.2.4)Description of the procurement:

Sprzęt medyczny (lampy zabiegowe – 3 szt. szafy modularne – 8 szt. stoły zabiegowe, jezdne – 3 szt. asystor 4 szufladowy – 5 szt. defibrylatory – 3 szt. aparaty EKG – 2 szt. wagi lekarskie – 2 szt. wózki transportowo-kąpielowe – 2 szt. podnośnik elektryczny – 1 szt. wózki do rozwożenia leków – 6 szt.).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 142 850.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Urządzenia do mycia, dezynfekcji oraz dozowniki płynów

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191000 Sterilisation, disinfection and hygiene devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Main site or place of performance:

Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego, ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa.

II.2.4)Description of the procurement:

Urządzenia do mycia, dezynfekcji oraz dozowniki płynów. (22 poz. asortymentowe).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 191 665.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Wyposażenie rehabilitacyjne

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33196100 Devices for the elderly
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Main site or place of performance:

Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego, ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa.

II.2.4)Description of the procurement:

Wyposażenie rehabilitacyjne (9 poz. asortymentowych).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 375 174.34 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Meble i drobne wyposażenie oddziału i poradni

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
39150000 Miscellaneous furniture and equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218 Nowosądecki
Main site or place of performance:

Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego, ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa.

II.2.4)Description of the procurement:

Meble i drobne wyposażenie oddziału i poradni (39 poz. asortymentowych).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ pn. Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin wykonania / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 254 335.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 15/05/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia / nie spełnia”.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia / nie spełnia”.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie „spełnia / nie spełnia”.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Określone w projekcie umowy

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/01/2021
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 05/03/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/01/2021
Local time: 11:00
Place:

Siedziba Zamawiającego, pokój nr , platforma https://e-propublico.pl/ (karta „Oferta/załączniki”).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:

— jednolity europejski dokument zamówienia.

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert należy złożyć:

— oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

— dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

— dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

— dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

— informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument,

— katalogi / karty katalogowe / foldery,

— odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

— oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu i używania,

— ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,

— wykaz dostaw,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS,

— zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Informacje dodatkowe:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1843).

Odwołanie

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Terminy do wniesienia odwołania reguluje art. 182 ustawy Pzp.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

Skarga do sądu

1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu tego nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

5. Terminy do wniesienia odwołania reguluje art. 182 ustawy Pzp.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

Skarga do sądu

1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu tego nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/11/2020