Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 574896-2022

19/10/2022    S202

Česko-Slaný: Zdravotnické přístroje

2022/S 202-574896

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2022/S 195-552166)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Nemocnice Slaný
Národní identifikační číslo: 00875295
Poštovní adresa: Politických vězňů 576
Obec: Slaný
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
PSČ: 27401
Země: Česko
Kontaktní osoba: Mgr. Lubor Šída
E-mail: sida@aksu.cz
Tel.: +420 734122886
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.nemsl.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/NemocniceSlany

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka endoskopické sestavy

II.1.2)Hlavní kód CPV
33100000 Zdravotnické přístroje
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky „Dodávka endoskopické sestavy“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2021 definovaného v zadávací dokumentaci.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
14/10/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2022/S 195-552166

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 07/11/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 16/11/2022
Místní čas: 10:00
Číslo oddílu: IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 07/11/2022
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 16/11/2022
Místní čas: 10:00
VII.2)Další dodatečné informace: