Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 575032-2021

10/11/2021    S218

Poland-Wrocław: Cleaning services

2021/S 218-575032

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 206-537944)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Uniwersytet Wrocławski
Postal address: pl.Uniwersytecki 1
Town: Wrocław
NUTS code: PL514 Miasto Wrocław
Postal code: 50-137
Country: Poland
Contact person: Beata Obuchowska
E-mail: bzp@uwr.edu.pl
Telephone: +48 713752234
Internet address(es):
Main address: www.uni.wroc.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Kompleksowe utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz obsługa szatni w budynkach Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu. Zadanie 1 i 2

Reference number: BZP.2711.26.2021.BO
II.1.2)Main CPV code
90910000 Cleaning services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegającej na kompleksowym utrzymaniu czystości w pomieszczeniach oraz obsłudze szatni w budynkach Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu w podziale na następujące Zadania:

Zadanie 1: Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku 20 i 25 przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

Zadanie 2: Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku 2/3 i 21 przy ul. Koszarowej 3 we Wrocławiu.

1.1. Łączna powierzchnia objęta sprzątaniem wynosi:

Zadanie 1: Łączna powierzchnia w budynku nr 20 i 25 wynosi: 11 216,58m2

w tym:

- powierzchnia wewnętrzna: 9616,58m2

- powierzchnia dachu: 1600,00 m2.

Zadanie 2: Łączna powierzchnia w budynku nr 2/3 i 21 wynosi: 17 868 m2

w tym

- powierzchnia wewnętrzna: 15 868 m2

- powierzchnia dachu: 2000 m2.

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki nr 8a i 8b do SWZ:

1.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określają Załączniki nr 9a i 9b do SWZ

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
05/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-537944

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.7
Lot No: 1
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia
Instead of:

Okres w miesiącach: 37

Read:

Okres w miesiącach: 36

Section number: II.2.14
Lot No: 1
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

Termin wykonania zamówienia dla Zadania 1: 37 m-cy od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 1.12.2021 r. w tym:

budynek nr 20: 36 m-cy od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 1.01.2022 r.

budynek nr 25: 37 m-cy od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 1.12.2021 r.

Read:

1. Termin wykonania zamówienia dla Zadania 1: 36 m-cy od dnia zawarcia umowy

2. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia w Zadaniu 1, bez VAT: 1 902 642,00 zł w tym zamówienia polegające na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego na kwotę: 145 169,00 zł

Section number: II.2.7
Lot No: 2
Place of text to be modified: Okres obowiązywania zamówienia
Instead of:

Okres w miesiącach: 37

Read:

Okres w miesiącach: 36

Section number: II.2.14
Lot No: 2
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe
Instead of:

Termin wykonania zamówienia dla Zadania 2: 37 m-cy od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 1.12.2021 r. w tym:

budynek nr 2/3: 36 m-cy od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 1.01.2022 r.

budynek nr 21: 37 m-cy od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od 1.12.2021 r.

Read:

1. Termin wykonania zamówienia dla Zadania 2: 36 m-cy od dnia zawarcia umowy.

2. Szacunkowa całkowita wartość zamówienia w Zadaniu 2, bez VAT: 2 729 724,00 zł w tym zamówienia polegające na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podstawowego na kwotę: 207 168,00 zł

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 22/11/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 24/11/2021
Local time: 10:00
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą. Oferta musi zachować ważność do
Instead of:
Date: 19/02/2022
Read:
Date: 21/02/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 22/11/2021
Local time: 11:00
Read:
Date: 24/11/2021
Local time: 11:00
VII.2)Other additional information: