Szolgáltatások - 575263-2018

28/12/2018    S249    Ügynökségek - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Málta-Marsa: Nem uniós nyelvű lektorálási és nyelvi szerkesztési szolgáltatások biztosítása

2018/S 249-575263

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

966/2012/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO)
Város: Marsa
NUTS-kód: MT
Postai irányítószám: 1917
Ország: Málta
E-mail: contracts@easo.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://easo.europa.eu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4288
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Menekültügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nem uniós nyelvű lektorálási és nyelvi szerkesztési szolgáltatások biztosítása

Hivatkozási szám: EASO/2018/687
II.1.2)Fő CPV-kód
79821100
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Nem uniós nyelvű lektorálási és nyelvi szerkesztési szolgáltatások biztosítása az EASO kiadványaihoz, valamint egyéb dokumentumokhoz és termékekhez.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 2
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Albán, arab, macedón, norvég, orosz, szerb, valamint török

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79821100
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: MT
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lektorálási és nyelvi szerkesztési szolgáltatások biztosítása az EASO kiadványaihoz, valamint egyéb dokumentumokhoz és termékekhez, a következő nyelveken: albán, arab, macedón, norvég, orosz, szerb, valamint török.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés három alkalommal, alkalmanként tizenkét hónapra automatikusan megújul, kivéve, ha a folyamatban lévő szerződéses időszak lejárta előtt legalább három hónappal valamelyik fél hivatalosan értesíti a másik felet a szerződés felmondásáról.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kurmanji kurd, szoráni kurd, szomáli, tigrinya, perzsa és bármely egyéb nyelv

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79821100
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: MT
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lektorálási és nyelvi szerkesztési szolgáltatások biztosítása az EASO kiadványaihoz, valamint egyéb dokumentumokhoz és termékekhez, a következő nyelveken: kurmanji kurd, szoráni kurd, szomáli, tigrinya, perzsa és bármely egyéb nyelv.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 300 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés három alkalommal, alkalmanként tizenkét hónapra automatikusan megújul, kivéve, ha a folyamatban lévő szerződéses időszak lejárta előtt legalább három hónappal valamelyik fél hivatalosan értesíti a másik felet a szerződés felmondásáról.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentációt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/02/2019
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/02/2019
Helyi idő: 11:00

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

Az EASO fenntartja a jogot arra, hogy az EASO költségvetési rendelet 164.1.(d) cikkével és I. mellékletének 11.1.(e) pontjával összhangban az 1. tételre vonatkozóan legfeljebb 750 000,00 EUR-val, a 2. tételre vonatkozóan pedig 150 000,00 EUR-val megnövelje a keretszerződés becsült értékét azáltal, hogy ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytat a nyertes ajánlattevővel olyan új szolgáltatásokra vagy munkákra irányulóan, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások vagy munkák megismétlését jelentik, mint amilyenekkel az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt az EASO megbízta.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrunewald
Város: Luxemburg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2018