Servizzi - 575263-2018

28/12/2018    S249    Aġenziji) - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

Malta-Marsa: Provvista ta' Servizzi ta' Qari tal-Provi u Editjar fil-Lingwi Mhux tal-UE

2018/S 249-575263

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:

Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil EASO
Belt: Marsa
Kodiċi NUTS: MT
Kodiċi postali: 1917
Pajjiż: Malta
Posta elettronika: contracts@easo.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://easo.europa.eu

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4288
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Attivitajiet oħra: Asil

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Provvista ta' Servizzi ta' Qari tal-Provi u Editjar fil-Lingwi Mhux tal-UE

Numru ta' referenza: EASO/2018/687
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79821100
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Provvista ta' servizzi ta' qari tal-provi u editjar għall-pubblikazzjonijiet tal-EASO u dokumenti u prodotti oħra fil-lingwi mhux tal-UE.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal l-ogħla għadd ta' lottijiet: 2
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

L-Albaniż, l-Għarbi, il-lingwa tal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, in-Norveġiż, ir-Russu, is-Serb u t-Tork

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79821100
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: MT
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Provvista ta' servizzi ta' qari tal-provi u editjar għall-pubblikazzjonijiet tal-EASO u dokumenti u prodotti oħra l-Albaniż, l-Għarbi, il-lingwa tal-Eks-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, in-Norveġiż, ir-Russu, is-Serb u t-Tork.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-QTK jiġġedded awtomatikament tliet darbiet għal tnax-il xahar kull darba, sakemm waħda mill-partijiet ma tirċevix notifika formali għall-kuntrarju mill-inqas tliet xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta' żmien kurrenti.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Il-Kurd Kurmanji, il-Kurd Sorani, is-Somali, it-Tigrinya, il-Farsi u kwalunkwe lingwa oħra

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79821100
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: MT
II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Provvista ta' servizzi ta' qari tal-provi u editjar għall-pubblikazzjonijiet tal-EASO u dokumenti u prodotti oħra fil-Kurd Kurmanji, il-Kurd Sorani, is-Somali, it-Tigrinya, il-Farsi u fi kwalunkwe lingwa oħra.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-QTK jiġġedded awtomatikament tliet darbiet għal tnax-il xahar kull darba, sakemm waħda mill-partijiet ma tirċevix notifika formali għall-kuntrarju mill-inqas tliet xhur qabel it-tmiem tal-perijodu ta' żmien kurrenti.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Kif mistqarr fid-dokumenti tal-ksib.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:
III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 3
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 06/02/2019
Ħin lokali: 15:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 9 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 08/02/2019
Ħin lokali: 11:00

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

L-EASO jirriżerva d-dritt li jżid il-valur tal-qafas ta' kuntratt għal massimu ta' 750 000,00 EUR għal-Lott 1 u għal massimu ta' 150 000,00 EUR għal-Lott 2, skont l-Artiklu 164.1.(d) u l-Anness I, il-Punt 11.1.(e) tal-FR, billi juża proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' avviż dwar kuntratt ma' dak li jirbaħ l-offerta għal servizzi jew xogħlijiet ġodda li jikkonsistu fir-ripetizzjoni ta' servizzi jew xogħlijiet simili fdati lill-operatur ekonomiku mogħti l-kuntratt inizjali mill-EASO.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrunewald
Belt: Luxemburg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
21/12/2018