Storitve - 575263-2018

28/12/2018    S249

Malta-Marsa: Zagotavljanje storitev lektoriranja in jezikovnega urejanja v jezikih, ki niso jeziki EU

2018/S 249-575263

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski azilni podporni urad (EASO)
Kraj: Marsa
Šifra NUTS: MT MALTA
Poštna številka: 1917
Država: Malta
E-naslov: contracts@easo.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://easo.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4288
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Druga dejavnost: azil

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje storitev lektoriranja in jezikovnega urejanja v jezikih, ki niso jeziki EU

Referenčna številka dokumenta: EASO/2018/687
II.1.2)Glavna koda CPV
79821100 Storitve opravljanja korekture
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Zagotavljanje storitev lektoriranja in jezikovnega urejanja za publikacije ter druge dokumente in izdelke EASO v jezikih, ki niso jeziki EU.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Albanščina, arabščina, makedonščina, norveščina, ruščina, srbščina in turščina

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79821100 Storitve opravljanja korekture
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: MT MALTA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Zagotavljanje storitev lektoriranja in jezikovnega urejanja za publikacije ter druge dokumente in izdelke EASO v albanščini, arabščini, makedonščini, norveščini, ruščini, srbščini in turščini.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirna pogodba se samodejno podaljša 3-krat, vsakič za 12 mesecev, razen če ena od strani vsaj 3 mesece pred koncem tekočega obdobja trajanja prejme uradno obvestilo o nasprotnem.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Kurdščina – kurmandži, kurdščina – sorani, somalijščina, tigrinjščina, farsi in kateri koli drugi jezik

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79821100 Storitve opravljanja korekture
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: MT MALTA
II.2.4)Opis javnega naročila:

Zagotavljanje storitev lektoriranja in jezikovnega urejanja za publikacije ter druge dokumente in izdelke EASO v kurdščini – kurmandži, kurdščini – sorani, somalijščini, tigrinjščini, farsiju in katerem koli drugem jeziku.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirna pogodba se samodejno podaljša 3-krat, vsakič za 12 mesecev, razen če ena od strani vsaj 3 mesece pred koncem tekočega obdobja trajanja prejme uradno obvestilo o nasprotnem.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 06/02/2019
Lokalni čas: 15:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 08/02/2019
Lokalni čas: 11:00

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

EASO si pridržuje pravico, da poveča vrednost okvirnega naročila za največ 750 000,00 EUR za sklop 1 in največ 150 000,00 EUR za sklop 2 v skladu s členom 164.1(d) in točko 11.1(e) Priloge I finančne uredbe, tako da brez predhodne objave obvestila o naročilu uporabi postopek s pogajanji z izbranim ponudnikom za nove storitve ali gradnje, ki obsegajo ponovitev podobnih storitev ali gradenj, oddanih gospodarskemu subjektu, ki mu je EASO oddal prvotno naročilo.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrunewald
Kraj: Luxemburg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
21/12/2018