Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Storitve - 575303-2018

28/12/2018    S249

Luksemburg-Luxembourg: Preureditev razpravne dvorane v stavbi prizidka C Sodišča Evropske unije – 4. nadstropje

2018/S 249-575303

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: AO-UGB@curia.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://curia.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4337
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Preureditev razpravne dvorane v stavbi prizidka C Sodišča Evropske unije – 4. nadstropje

Referenčna številka dokumenta: COJ-PROC-18/009
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Sodišče želi izvesti preureditev razpravne dvorane v stavbi prizidka C svojega stavbnega kompleksa, in sicer v 4. nadstropju, kar natančneje zajema izdelavo konferenčne mize za približno 65 oseb ter prilagoditev obstoječega sistema osvetlitve (prilagoditev lestenca + dodatek novega lestenca).

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Izdelava konferenčne mize po meri

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Luxembourg

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izdelava 2 konferenčnih miz, ki skupaj sprejmeta 65 oseb, in regala za knjige v skladu z določbami razpisnih specifikacij in priloženih tehničnih specifikacij.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 200 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 12/07/2019
Konec: 31/12/2019
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: da
Opis variant:

Glejte specifikacije cen, priložene k razpisnim specifikacijam.

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Prilagoditev obstoječega sistema osvetlitve (prilagoditev lestenca + dodatek novega lestenca)

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71314100 Storitve na področju elektrike
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Luxembourg

II.2.4)Opis javnega naročila:

Zagotovitev storitev preureditve razpravne dvorane v 4. nadstropju stavbe prizidka C stavbnega kompleksa Sodišča, kar natančneje zajema prilagoditev obstoječega lestenca in izdelavo novega lestenca, v skladu z določbami razpisnih specifikacij in priloženih tehničnih specifikacij.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 50 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 12/07/2019
Konec: 31/12/2019
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte razpisne specifikacije.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 14/02/2019
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 18/02/2019
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Odpiranje ponudb bo potekalo dne 18.2.2019 v prostorih Sodišča Evropske unije na naslovu: bâtiment Tour A, bureau TA 018/11, rue du Fort Niedergrünewald, L‑2925 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudnike, ki se želijo odpiranja ponudb udeležiti, prosimo, da najpozneje do 15.2.2019 (17:00) po elektronski pošti na naslov AO-UGB@curia.europa.eu posredujejo ime podjetja ter ime, funkcijo in številko veljavnega osebnega dokumenta zastopnikov; slednjega bo treba predložiti ob vstopu zastopnikov v prostore Sodišča.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 43031
Internetni naslov: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
Telefon: +33 388172313
Internetni naslov: https://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 43031
Internetni naslov: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7039/fr/
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
21/12/2018