Usluge - 575304-2018

TINazivBelgija-Bruxelles: Okvirni ugovor o provedbi revizija i kontrola te razvoju strategija revizije i kontrole u područjima unutarnjih poslova i pravosuđa
NDBroj objave obavijesti575304-2018
PDDatum objave28/12/2018
OJBroj izdanja SL S-a249
TWMjesto/grad kupcaBRUXELLES
AUSlužbeno ime kupcaEuropska komisija, Directorate-General for Migration and Home Affairs, Directorate E: Migration and Security Funds, Financial Resources and Monitoring
OLIzvorni jezikEN
CYZemlja kupcaBE
AAVrsta kupca5 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
HAInstitucija/agencija EU-aEuropska komisija
DSDokument je poslan21/12/2018
DTRok za podnošenje28/02/2019
NCVrsta ugovora4 - Usluge
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba3 - Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)79212100 - Usluge financijske revizije
79212200 - Usluge unutarnje revizije
79212400 - Usluge revizije u vezi s prijevarama
79212500 - Usluge računovodstvene revizije
79419000 - Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja
79212000 - Revizorske usluge
RCMjesto izvršenja (NUTS)BE
IAInternetska adresa (URL)https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/tenders_en
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU