TED-websitet har været klar til eForms siden den 2. november 2022. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider.

Tjenesteydelser - 575339-2020

30/11/2020    S233

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2020/S 233-575339

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sundhedsdatastyrelsen
CVR-nummer: 33257872
Postadresse: Ørestads Boulevard 5
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Aase Larsen
E-mail: aase@ssi.dk
Telefon: +45 32688536
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/244516
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=286228&B=SSI
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Videreudvikling, vedlighold og support samt drift af smitte|stop appen

Sagsnr.: 20-1506
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Appen smitte|stop blev lanceret d. 18 juni 2020, og er nu hentet mere end 1,8 mio gange, og data viser, at appen har været med til at bremse smittekæder i Danmark.

Sundhedsdatastyrelsen planlægger at udbyde videreudvikling, vedligehold og support samt drift af smitte|stop appen. Kontrakten skal sikre en stabil drift af smitte|stop-appen i 2021, hvor der løbende skal være fokus på optimeringer og fejlrettelser, så appen bliver et endnu mere effektivt værktøj til smitteopsporing. Appen skal kunne videreudvikles i takt med eventuelle politiske ønsker til nye funktioner. Appen skal fortsat være baseret på Google og Apples teknologi for notifikationer om eksponeringer. Det skal bemærkes, at appens snitflade til den autorisationsserver, hvor borgere kan logge ind med NemID og få valideret, at de er testet positiv, ikke udbydes som en del af denne kontrakt.

Udbuddet forventes offentliggjort d. 22. december 2020 med frist for afgivelse af tilbud d. 29. januar 2021.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
48000000 Programpakker og informationssystemer
48200000 Programpakke til netværk, internet og intranet
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
72260000 Programmelrelaterede tjenester
72300000 Datatjenester
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Digitale løsninger giver en række muligheder for at understøtte myndighedernes indsats mod COVID-19. Smitteopsporing er afgørende for at bryde smittekæderne og kontrollere COVID-19 epidemien. Appen smitte|stop er et digitalt værktøj, der fungerer som et supplement til andre indsatser for kontaktopsporing og til testning, fysisk afstand og god hygiejne. Nærmere information fremgår af www.smittestop.dk

Digitaliseringsstyrelsen indgik i foråret 2020 en kontrakt med Netcompany A/S om udvikling, forvaltning og drift af smittestop-appen. Kontrakten udløber d. 31. december 2020, men kan forlænges i 3 måneder. Idet der i 2021 forventes at være smitte med COVID-19 i samfundet, vil det fortsat være relevant at have smitte|stops-appen som en del af myndighedernes COVID-indsats, og derfor er der brug for at sikre kontraktlig understøttelse af løsningen i 2021.

Den nuværende kontrakt med Netcompany A/S forlænges frem til d. 31. marts 2021, mens der gennemføres udbud af løsningen. I den forbindelse overgår kontrakt- og systemansvar fra Digitaliseringsstyrelsen til Sundhedsdatastyrelsen.

Sundhedsdatastyrelsen forventer at gennemføre offentligt udbud af videreudvikling, vedligehold og support samt drift af smitte|stop-appen. Udbuddet forventes igangsat via offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen d. 22. december 2020, med forventet tilbudsfrist 29. januar 2021. Forventet ordretildeling er medio februar 2021, med kontraktopstart primo marts 2021, marts måned vil være transitionsperiode.

Der er afsat finansiering til at appen kan videreudvikles, vedligeholdes og supporteres samt driftes i 2021 og derfor er der brug for at sikre kontraktlig understøttelse af løsningen i 2021. Kontraktperioden kan dog blive såvel kortere som længere afhængig af udviklingen af COVID-19 i samfundet.

Som en del af udbuddet bliver der stillet krav om, at kildekoden til appen gøres offentlig tilgængelig. Potentielle tilbudsgivere kan i udbudsprocessen anmode om at få adgang til kildekoden.

Sundhedsdatastyrelsen ønsker med denne forhåndsmeddelelse, at orientere om det kommende udbud, således at interesserede tilbudsgivere kan træffe foranstaltninger til håndtering af udarbejdelse af tilbud.

For yderligere at orientere om det kommende udbud afholdes der informationsmøde torsdag d. 10. december 2020, kl. 10.00 - 11.00. Alle interesserede aktører opfordres til at deltage. Mødet forventes afholdes virtuelt.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Tilmelding til informationsmøde d. 10. december 2020 kl. 10.00 kan ske via besked modulet i det elektroniske udbudsværktøj EU-Supply. Interesserede bedes fremsende kontaktinformationer (navn, mail-adresse og virksomhed) herefter fremsendes nærmere information. Der kan maksimalt tilmeldes 3 personer pr. interesseret virksomhed.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
22/12/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Interesserede opfordres til at holde sig orienteret via EU-Supply, hvor evt. yderligere informationer løbende bliver up-loaded.

Evt. yderligere informationer om informationsmødet d. 10. december 2020 offentliggøres her.

Præsentationsmateriale fra informationsmødet offentliggøres ligeledes her efter afholdelse af mødet.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/11/2020