Varer - 575783-2019

05/12/2019    S235

Danmark-København: Lægemidler

2019/S 235-575783

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 226-553529)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Amgros I/S
CVR-nummer: 14479880
Postadresse: Dampfærgevej 22
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Flemming Sonne
E-mail: udbud@amgros.dk
Telefon: +45 88713000
Fax: +45 88713008
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Amgros 2020-1.140.a.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33600000 Lægemidler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler samt enkelte interessenters videresalg til Færøerne og Grønland, ønsker Amgros I/S at indgå rammeaftaler for de i afsnit II.2.4 angivne lægemidler. Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videresælger lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg. Rammeaftaler indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammeaftaler.

Der indgås i dette udbud særskilte delaftaler (udbudsnumre) med udgangspunkt i en regionsinddeling med tildeling til 2 leverandører. Regionsinddelingen er nærmere specificeret i varelisten i udbudsmaterialet.

Sygehusapotekerne i regionerne kan foretage indkøb i henhold til de rammeaftaler, der indgås vedr. de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/12/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 226-553529

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: II.2.4
Delkontraktnr.: 1
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Beskrivelse af udbuddet
I stedet for:

...Pakning: 4 ml, Enhedsværdi: 40 mg...

Læses:

...Pakning: 4 ml - 5 ml, Enhedsværdi: 40 mg...

Afsnit nummer: II.2.4
Delkontraktnr.: 2
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Beskrivelse af udbuddet
I stedet for:

...Pakning: 4 ml, Enhedsværdi: 40 mg...

Læses:

...Pakning: 4 ml - 5 ml, Enhedsværdi: 40 mg...

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: