Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 575808-2020

30/11/2020    S233

Magyarország-Budapest: Építési tanácsadó szolgáltatások

2020/S 233-575808

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hodos Anett
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 301737901
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Bp. Atlétikai Stadion kiv.hez mérnöki feladatok

Hivatkozási szám: EKR000256012020
II.1.2)Fő CPV-kód
71315200 Építési tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Megbízási szerződés a Budapesti Atlétikai Stadion(BAS) kivitelezéséhez szükséges beruházás-lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, építési, szerelési munkái tekintetében projektmenedzsment, építési műszaki ellenőri és egyéb ellenőri feladatok ellátására.Ajánlattevő (AT) feladata a Kormány által a 1839/2016. (XII. 23.) Korm. határozatban rögzített, ill. a 2016/2017 (XII.22.) Korm. határ.-tal támogatott megvalósítandó BAS és szabadtéri edzőpályák, ezek összeköttetését biztosító gyalogos és kerékpáros hidak, valamint ezek kivitelezési munkáihoz kapcsolódó egyéb projektelemek, mint komplex beruházáshoz (Beruházás) kapcsolódóan a beruházás-lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, építési, szerelési munkái tekintetében projektmenedzsment, építési műszaki ellenőri, változásmenedzsment, sportszakmai ellenőri, tervellenőri, előregyártott acél és vasbeton szerkezetek minőségfelügyeleti ellenőrzési kockázatkez.-i és Breeam Post Construction minősítési munkák elvégzése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 880 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71210000 Építészeti tanácsadó szolgáltatások
71311000 Általános mérnöki tanácsadó szolgáltatások
71315200 Építési tanácsadó szolgáltatások
71318000 Mérnöki tanácsadó és konzultációs szolgáltatások
71356100 Műszaki ellenőrző szolgáltatások
71520000 Építésfelügyeleti szolgáltatások
71631000 Műszaki ellenőrzési szolgáltatások
72224000 Projekt-ügyintézési tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest belterület 38086/78, 38017/7, 38086/33, 38086/77, 38086/12, 38093, 23815/2 hrsz.-ú ingatlanok.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes AT-nek kötelessége a dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Nyertes AT feladata a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program ill. Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Program keretében megvalósítandó Budapesti Atlétikai Stadion és szabadtéri edzőpályák, ezek összeköttetését biztosító gyalogos és kerékpáros hidak, valamint kapcsolódó egyéb projektelemek – kivitelezési munkái, mint komplex Beruházáshoz kapcsolódóan a beruházás-lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, építési, szerelési munkáihoz kapcsolódó projektmenedzsment, építési műszaki ellenőri, változásmenedzsment, sportszakmai ellenőri, tervellenőri, előregyártott acél és vasbeton szerkezetek minőségfelügyeleti ellenőrzési kockázatkezelési és Breeam Post Construction minősítési munkák elvégzése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása megbízási jogviszony keretében történő ellátása. AT köteles ellátni a teljes körű lebonyolítói és egyéb, műszaki szakértelmet igénylő feladatokat, így különösen, de nem kizárólagosan az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben („Étv.”), illetve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben („Épkiv.”), valamint az Étv-re, Épkiv-re és egyéb releváns jogszabályi rendelkezésekben meghatározott, továbbá az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben és a közbeszerzési dokumentumokban rögzített feladatokat. A beruházás generálkivitelezői konstrukcióban valósulnak meg.

AT feladatát képezi továbbá minden olyan, a Beruházás egyes projektelemeihez kapcsolódó kivitelezési munkák (Kivitelezés vagy Kivitelezési Munkák) hibátlan, hiánytalan és határidőben történő lebonyolításához, megvalósításához szükséges szakértelmet igénylő feladatok ellátása, amelyekkel az AT, mint erre szakosodott szakmai szervezet, szakcég a tőle elvárható, kellő gondossággal számolhatott.

A komplex Beruházás mennyiségei:

I. Budapesti Atlétikai Stadion

– Létesítmény szintterülete: ‭75 ‭300 m2‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

– Létesítmény befogadóképessége:

– VB állapot: 40 000 fő

– Legacy állapot: 15 000 fő

– Acél tetőszerkezet tömege: 9 600 t

– Építmény magassága: 29,5 m

– Sportpálya felülete: 19 800 m2, ebből 12 650 m2 gumiburkolat + 7 150 m2 élőfüves felület

II. Osztószigeti Gyalogoshíd

– Ferdekábeles szerkezetű híd

– Felszerkezet hossza: 168,8 m

III. Gyalogos aluljáró (Főkapu): 40 m támaszközű vasbeton vasúti híd

IV. Vituki torony bontása

– Építmény magassága: 54,78 m

V. Árvízvédelmi vonal és partfal kialakítása

– Tervezett védvonal hossza: 1 000 fm

VI. Zöldfelületek, parkosítás, ezen belül gyepesítés 61 970 m2

VII. 3 db hajókikötő pont

A részletes műszaki leírást a műszaki dokumentáció tartalmazza.

AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. M.2.1) szakember 1db fedett/részben fedett, 53 000 m2 szintterületű sportlét. beru. műszaki ellenőri és/vagy projekt lebonyolítói min. 6hó projektvezetői vagy projektvezető-hely.i tapasztalat(Igen/Nem) / Súlyszám: 14
Minőségi kritérium - Név: 2.2. M.2. 1sz. 1db fedett/részben fedett, 26 000 fő befogadóképességű sportlét. beru. során műszaki ellenőri és/v projekt lebonyolítói felad. min6hó projektvez/projektvezető-helyettesi tapasztalat(I/N) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.3. M.2.2) alkal.i köv.re bem. szakember rend. legalább 1db legalább 30 000 m2 szintterületű közhasz.-ú építmény megval.-sa során szerzett műszaki ell.-i szakmai tapasztalat(I/N) / Súlyszám: 13
Minőségi kritérium - Név: 2.4. M.2.3) szakember rendelkezik 1db legalább 30 000 m2 szintterületű közhasználatú építmény megvalósítása során szerzett műszaki ellenőri szakmai tapasztalattal (I/N) / Súlyszám: 13
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 155-379436
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Bp. Atlétikai Stadion kiv.-hez mérnöki feladatok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/11/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_47791783
Postai cím: Faludi utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: ajanlat@fober.hu
Telefon: +36 306633706
Fax: +36 13415171
Internetcím: http://www.fober.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_60524744
Postai cím: Hévízi út 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: borbely.mariann@obuda-ujlak.hu
Telefon: +36 309905616
Fax: +36 13687205
Internetcím: http://www.obudagroup.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 880 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Műszaki ellenőri és egyéb szakértői tevékenységek vonatkozásában, épületgépészeti műszaki ellenőrzés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Eredményes közbeszerzési eljárás.

A nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét): FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. adószáma:12037984241, ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt., adószám: 12344709-2-41

c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét):

Érvényes ajánlatot tevők:

– Közös ajánlattevők: FŐBER Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt., MAGYARORSZÁG 1138 Budapest, Faludi utca 3 12037984241 és ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt., 1033 Budapest Hévízi út 3/A., adószám: 12344709-2-41

Érvénytelen ajánlattevők:

– CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, MAGYARORSZÁG 1112

Budapest, Dió utca 3–5., adószám: 12014055-2-43

– Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság, MAGYARORSZÁG 7630 Pécs, Barázda utca 17/2., adószám: 13625438202

Az eljárás során nem került figyelembe véve környezetvédelmi, szociális szempontok.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslat: Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/11/2020