Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Varer - 575826-2019

05/12/2019    S235    Varer - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Silkeborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 235-575826

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Silkeborg Kommune
CVR-nummer: 29 18 96 41
Postadresse: Søvej 1
By: Silkeborg
NUTS-kode: DK
Postnummer: 8600
Land: Danmark
Kontaktperson: Tim Kristensen
E-mail: tk@silkeborg.dk
Telefon: +45 89701309

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/f75decc4-c611-42f0-b396-f97d9a874956/homepage

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Profylaksebekendtgørelse vedrørende socialfagligt system

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Silkeborg Kommune har gennemført direkte tildeling på SKI 02.19, FORM område 26. Der efterspørges et socialfagligt system baseret på VUM og KRAP-metoden.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72260000
72250000
72220000
72210000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Silkeborg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Silkeborg Kommune har gennemført direkte tildeling på SKI 02.19, FORM område 26. Der efterspørges et socialfagligt system baseret på VUM og KRAP-metoden. Alene prækvalificerede leverandører på SKI 02.19 aftalen indenfor formområdet kan tages i betragtning. Systemet baserer sig på VUM og KRAP-metoden, som er et integreret socialpædagogisk system af analyser, metoder og værktøjer, som benyttes systematisk i Socialafdelingen. Digital understøttelse af VUM og KRAP-metoden sikrer, at vi kan samle og anvende data om borgerne samme sted. Det styrker fagligheden og muligheden for progressionsmålinger gennem KRAP redskaber og minimerer risici for brud på datasikkerheden.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45 %
Pris - Vægtning: 55 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Opbevaring af kundens data, aflevering til arkiv, aflevering til Danmarks Statistik, ledelsesinformation

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Det er en direkte tildeling på SKI rammeaftale 02.19 som ikke kræver en bekendtgørelse på ny.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
03/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: EG A/S
CVR-nummer: 84667811
Postadresse: Industrivej Syd 13C
By: Herning
NUTS-kode: DK
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 10 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 10 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/12/2019