Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 576151-2019

05/12/2019    S235

Lietuva-Vilnius: Programavimo paslaugos, susijusios su taikomąja programine įranga

2019/S 235-576151

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Nacionalinis registracijos Nr.: 191630223
Adresas: Konstitucijos pr. 12
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT LIETUVA
Pašto kodas: LT-09308
Šalis: Lietuva
Asmuo ryšiams: Jovita Jankūnaitė
El. paštas: jovita.jankunaite@sodra.lt
Telefonas: +370 52763505
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.sodra.lt
Pirkėjo profilio adresas: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5506
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=489096
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=489096&B=PPO
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Socialinė apsauga

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Taikomosios sistemos „Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemos“ veikimo stebėjimo, priežiūros ir modifikavimo paslaugų pirkimas

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72212000 Programavimo paslaugos, susijusios su taikomąja programine įranga
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Taikomosios sistemos „Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemos“ veikimo stebėjimo, priežiūros ir modifikavimo paslaugų pirkimas.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72212000 Programavimo paslaugos, susijusios su taikomąja programine įranga
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: LT LIETUVA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Taikomosios sistemos „Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemos“ veikimo stebėjimo, priežiūros ir modifikavimo paslaugų pirkimas.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Sutartis gali būti pratęsta ne daugiau kaip du kartus po 12 (dvylika) mėnesių. Jei likus 60 (šešiasdešimt) dienų iki paslaugų teikimo pabaigos nė viena šalis raštu nepraneša kitai sutarties šaliai apie tai, kad paslaugų teikimas nebus pratęstas, paslaugų teikimas automatiškai prasitęsia papildomam 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Taikomi bendrieji privalomi pašalinimo pagrindai. Tiekėjai, teikdami pasiūlymą, kartu privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, patvirtinantį, kad nėra pagrindo jo pašalinti iš pirkimo dėl pirkimo dokumentuose nurodytų pašalinimo pagrindų.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Pirkimo sutarties įvykdymas privalo būti užtikrintas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko arba draudimo bendrovės garantija / laidavimo raštu, pateiktu kartu su laidavimo draudimo liudijimo (poliso) kopija (toliau – sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija).

Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją tiekėjas privalo pateikti Fondo valdybai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties užregistravimo Fondo valdyboje dienos.

Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantijos vertė turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) proc. nuo bendros pirkimo sutarties kainos.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 07/01/2020
Vietos laikas: 09:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Lietuvių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 05/04/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 07/01/2020
Vietos laikas: 09:00
Vieta:

Konstitucijos pr. 12-101, Vilnius.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Tiekėjai nedalyvauja komisijos posėdžiuose, kuriuose susipažįstama su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Apygardos teismas
Adresas: Gedimino pr. 40
Miestas: Vilnius
Šalis: Lietuva
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Vykdoma pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 7 skyrių.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
03/12/2019