We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 57616-2022

02/02/2022    S23

Poland-Sosnowiec: Steriliser

2022/S 023-057616

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 002-002418)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
National registration number: 6443508924
Postal address: ul. Zapolskiej 3
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL Polska
Postal code: 41-218
Country: Poland
Contact person: Monika Osińska-Bieczek
E-mail: dag@centrum-pediatrii.com.pl
Telephone: +48 327207766
Fax: +48 327207740
Internet address(es):
Main address: www.centrum-pediatrii.com.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Reference number: PZ/33/2021
II.1.2)Main CPV code
33191100 Steriliser
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego niżej wymienionych urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni. Szczegółowy opis urządzeń został zawarty w Załącznikach 2a-2j do SWZ; demontaż i utylizacja istniejących urządzeń myjni i sterylizatora; dostarczenie zastępczego sterylizatora na okres przejściowy do czasu uruchomienia nowych urządzeń, sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego oraz uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, opinii, ekspertyz, itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia a także wymaganych przepisami prawa; pełnienie nadzoru autorskiego nad pracami na każdym etapie realizacji inwestycji; wykonanie robót budowalnych instalacyjnych na podstawie sporządzonych projektów, dostawę i montaż wyposażenia, uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym itp.;i instruktaż pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 002-002418

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.4
Instead of:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego niżej wymienionych urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni. Szczegółowy opis urządzeń

został zawarty w Załącznikach 2a-2j do SWZ; demontaż i utylizacja istniejących urządzeń myjni i sterylizatora;

dostarczenie zastępczego sterylizatora na okres przejściowy do czasu uruchomienia nowych urządzeń,

sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego

oraz uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, opinii, ekspertyz, itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania

przedmiotu zamówienia a także wymaganych przepisami prawa; pełnienie nadzoru autorskiego nad pracami na

każdym etapie realizacji inwestycji; wykonanie robót budowalnych instalacyjnych na podstawie sporządzonych

projektów, dostawę i montaż wyposażenia, uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym itp.;i instruktaż

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.

Read:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego niżej wymienionych urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni. Szczegółowy opis urządzeń

został zawarty w Załącznikach 2a-2j do SWZ; demontaż istniejących urządzeń myjni i sterylizatora;

dostarczenie zastępczego sterylizatora na okres przejściowy do czasu uruchomienia nowych urządzeń,

sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego

oraz uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, opinii, ekspertyz, itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania

przedmiotu zamówienia a także wymaganych przepisami prawa; pełnienie nadzoru autorskiego nad pracami na

każdym etapie realizacji inwestycji; wykonanie robót budowalnych instalacyjnych na podstawie sporządzonych

projektów, dostawę i montaż wyposażenia, uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym itp.;i instruktaż

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.

Section number: II.2.4
Instead of:

Demontaż i utylizacja istniejących urządzeń myjni i sterylizatora;

Read:

Demontaż istniejących urządzeń myjni i sterylizatora;

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 07/02/2022
Local time: 09:00
Read:
Date: 10/02/2022
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 07/02/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 10/02/2022
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: