Supplies - 57616-2022

02/02/2022    S23

Poland-Sosnowiec: Steriliser

2022/S 023-057616

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2022/S 002-002418)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.
National registration number: 6443508924
Postal address: ul. Zapolskiej 3
Town: Sosnowiec
NUTS code: PL Polska
Postal code: 41-218
Country: Poland
Contact person: Monika Osińska-Bieczek
E-mail: dag@centrum-pediatrii.com.pl
Telephone: +48 327207766
Fax: +48 327207740
Internet address(es):
Main address: www.centrum-pediatrii.com.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Reference number: PZ/33/2021
II.1.2)Main CPV code
33191100 Steriliser
II.1.3)Type of contract
Supplies

Section VI: Complementary information

VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2022/S 002-002418

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.4
Instead of:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego niżej wymienionych urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni. Szczegółowy opis urządzeń

został zawarty w Załącznikach 2a-2j do SWZ; demontaż i utylizacja istniejących urządzeń myjni i sterylizatora;

dostarczenie zastępczego sterylizatora na okres przejściowy do czasu uruchomienia nowych urządzeń,

sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego

oraz uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, opinii, ekspertyz, itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania

przedmiotu zamówienia a także wymaganych przepisami prawa; pełnienie nadzoru autorskiego nad pracami na

każdym etapie realizacji inwestycji; wykonanie robót budowalnych instalacyjnych na podstawie sporządzonych

projektów, dostawę i montaż wyposażenia, uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym itp.;i instruktaż

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.

Read:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa, rozładunek, montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez

Zamawiającego niżej wymienionych urządzeń dla Centralnej Sterylizatorni. Szczegółowy opis urządzeń

został zawarty w Załącznikach 2a-2j do SWZ; demontaż istniejących urządzeń myjni i sterylizatora;

dostarczenie zastępczego sterylizatora na okres przejściowy do czasu uruchomienia nowych urządzeń,

sporządzenie projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego

oraz uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, opinii, ekspertyz, itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania

przedmiotu zamówienia a także wymaganych przepisami prawa; pełnienie nadzoru autorskiego nad pracami na

każdym etapie realizacji inwestycji; wykonanie robót budowalnych instalacyjnych na podstawie sporządzonych

projektów, dostawę i montaż wyposażenia, uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym itp.;i instruktaż

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń.

Section number: II.2.4
Instead of:

Demontaż i utylizacja istniejących urządzeń myjni i sterylizatora;

Read:

Demontaż istniejących urządzeń myjni i sterylizatora;

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 07/02/2022
Local time: 09:00
Read:
Date: 10/02/2022
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 07/02/2022
Local time: 10:00
Read:
Date: 10/02/2022
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: