Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Roboty budowlane - 576285-2020

30/11/2020    S233

România-Turda: Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă

2020/S 233-576285

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2020/S 205-500123)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania de Apă „Arieș” S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 20330054
Adresă: Str. Axente Sever nr. 2
Localitate: Turda
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 401078
Țară: România
Persoană de contact: Maria Mihaiela Sarb
E-mail: office@caaries.ro
Telefon: +40 264311771
Fax: +40 264311772
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.caaries.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Extindere sistem de alimentare cu apă și sistem de canalizare menajeră în comuna Tritenii de Jos” (CL12)

Număr de referinţă: 20330054_2020_PAAPD1108420
II.1.2)Cod CPV principal
45232150 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Contractul de lucrari: „Extindere sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare menajera in comuna Tritenii de Jos ” (CL12) cuprinde:

— alimentare cu apa:

—— extindere retea de alimentare cu apa – 42 567,36 m;

—— statie de pompare apa potabila – 3 buc.;

— canalizare:

—— extindere retea de canalizare – 12 471,88 m;

—— statii de pompare ape uzate menajere – 6 buc.;

—— conducte de refulare apa uzata – 1 647,12 m.

Lucrarile se refera la:

(a) lucrările de constructie;

(b) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

(c) testare si punere in functiune;

(d) monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de garantie, atunci cand este necesar;

(e) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie de 36 de luni, respectiv 1 095 zile;

(f) instruirea personalului beneficiarului si/sau operatorului.

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii astfel:

— cu 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificare primite cu cel putin 27 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor;

— cu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificare primite in intervalul 26-19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/11/2020
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 205-500123

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 02/12/2020
A se citi:
Data: 04/01/2021
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 02/12/2020
A se citi:
Data: 04/01/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 02/03/2021
A se citi:
Data: 04/04/2021
VII.2)Alte informații suplimentare: