The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 576431-2020

30/11/2020    S233

Czechia-Prague: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2020/S 233-576431

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2020/S 228-562783)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Správa železnic, státní organizace
National registration number: 70994234
Postal address: Dlážděná 1003/7
Town: Praha 1 - Nové Město
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 110 00
Country: Czechia
Contact person: Ing. Michael Dobrý
E-mail: dobry@spravazeleznic.cz
Telephone: +420 727876075
Internet address(es):
Main address: http://www.spravazeleznic.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.spravazeleznic.cz/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov"; Zpracování dokumentace pro územní řízení

Reference number: S27200/2020-SŽ-SSZ-OVZ
II.1.2)Main CPV code
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Hlavním předmětem plnění je zhotovení Díla spočívajícího ve zpracování: a) dokumentace stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov" v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů na stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů pro zpracování předprojektové dokumentace a vypracování předběžného inženýrskogeologického průzkumu dle ČSN P 73 1005 IG průzkumy pro předprojektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR), b) dok. EIA stavby „RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě - Ostrava-Svinov" dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zpracování žádosti o vydání závazného stanoviska EIA.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/11/2020
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2020/S 228-562783

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Instead of:
Date: 04/01/2021
Local time: 13:00
Read:
Date: 12/01/2021
Local time: 13:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: Podmínky pro otevírání nabídek
Instead of:
Date: 04/01/2021
Local time: 13:00
Read:
Date: 12/01/2021
Local time: 13:00
VII.2)Other additional information:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vč. opčního práva (opčního plnění) činí 320 000 000 CZK bez DPH, předpokládaná hodnota opčního práva (opčního plnění) činí 73 800 000 CZK bez DPH, zatímco předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez opčního práva (opčního plnění) činí 246 200 000 CZK bez DPH.