Services - 576532-2019

05/12/2019    S235

Slovakia-Bratislava: Highways engineering services

2019/S 235-576532

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
National registration number: 35919001
Postal address: Dúbravská cesta 14
Town: Bratislava-mestská časť Karlova Ves
NUTS code: SK SLOVENSKO
Postal code: 841 04
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Ľuboslav Filipovič
E-mail: luboslav.filipovic@ndsas.sk
Telephone: +421 258311735
Internet address(es):
Main address: http://www.ndsas.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest.

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia

Reference number: 60303-36/2018
II.1.2)Main CPV code
71311220 Highways engineering services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia (dočasného, trvalého) pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. na existujúcich úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v správe a majetku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ako aj súvisiacich a nadväzujúcich komunikácií (napr. cesty II., III. triedy, miestne komunikácie). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 557 572.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Title:

Región Bratislava

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71311220 Highways engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK SLOVENSKO
Main site or place of performance:

Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, SLOVENSKO

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia (dočasného, trvalého) pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. na existujúcich úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v správe a majetku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ako aj súvisiacich a nadväzujúcich komunikácií (napr. cesty II., III. triedy, miestne komunikácie). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Región Žilina

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71311220 Highways engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK SLOVENSKO
Main site or place of performance:

Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, SLOVENSKO

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia (dočasného, trvalého) pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. na existujúcich úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v správe a majetku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ako aj súvisiacich a nadväzujúcich komunikácií (napr. cesty II., III. triedy, miestne komunikácie). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Región Liptov

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71311220 Highways engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK SLOVENSKO
Main site or place of performance:

Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, SLOVENSKO

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia (dočasného, trvalého) pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. na existujúcich úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v správe a majetku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ako aj súvisiacich a nadväzujúcich komunikácií (napr. cesty II., III. triedy, miestne komunikácie). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Región Galanta

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
71311220 Highways engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK SLOVENSKO
Main site or place of performance:

Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, SLOVENSKO

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia (dočasného, trvalého) pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. na existujúcich úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v správe a majetku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ako aj súvisiacich a nadväzujúcich komunikácií (napr. cesty II., III. triedy, miestne komunikácie). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Región Zvolen - Košice

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
71311220 Highways engineering services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK SLOVENSKO
Main site or place of performance:

Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, SLOVENSKO

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia (dočasného, trvalého) pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. na existujúcich úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy v správe a majetku Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ako aj súvisiacich a nadväzujúcich komunikácií (napr. cesty II., III. triedy, miestne komunikácie). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 047-107800
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: ZM/2019/0404
Lot No: 1
Title:

Rámcová dohoda pre časť 1 Región Bratislava

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/11/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Hakom, s.r.o.
National registration number: 36000124
Postal address: Československej armády 18
Town: Martin
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 036 01
Country: Slovakia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Tichý, s.r.o.
National registration number: 45535426
Postal address: Záhumnie 813/47
Town: Varín
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 013 03
Country: Slovakia
E-mail: marcel@varin.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Cestprojekt, spol. s r.o.
National registration number: 35937467
Postal address: Černyševského 26
Town: Bratislava
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 851 01
Country: Slovakia
E-mail: braunova@cestprojekt.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 190 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 163 400.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: ZM/2019/0405
Lot No: 2
Title:

Rámcová dohoda pre časť 2 Región Žilina

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/11/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Hakom, s.r.o.
National registration number: 36000124
Postal address: Československej armády 18
Town: Martin
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 036 01
Country: Slovakia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Tichý, s.r.o.
National registration number: 45535426
Postal address: Záhumnie 813/47
Town: Varín
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 013 03
Country: Slovakia
E-mail: marcel@varin.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Cestprojekt, spol. s r.o.
National registration number: 35937467
Postal address: Černyševského 26
Town: Bratislava
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 851 01
Country: Slovakia
E-mail: braunova@cestprojekt.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 150 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 129 132.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: ZM/2019/0406
Lot No: 3
Title:

Rámcová dohoda pre časť 3 Región Liptov

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/11/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Hakom, s.r.o.
National registration number: 36000124
Postal address: Československej armády 18
Town: Martin
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 036 01
Country: Slovakia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Tichý, s.r.o.
National registration number: 45535426
Postal address: Záhumnie 813/47
Town: Varín
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 013 03
Country: Slovakia
E-mail: marcel@varin.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Cestprojekt, spol. s r.o.
National registration number: 35937467
Postal address: Černyševského 26
Town: Bratislava
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 851 01
Country: Slovakia
E-mail: braunova@cestprojekt.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 150 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 128 996.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: ZM/2019/0407
Lot No: 4
Title:

Rámcová dohoda pre časť 4 Región Galanta

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/11/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Hakom, s.r.o.
National registration number: 36000124
Postal address: Československej armády 18
Town: Martin
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 036 01
Country: Slovakia
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Tichý, s.r.o.
National registration number: 45535426
Postal address: Záhumnie 813/47
Town: Varín
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 013 03
Country: Slovakia
E-mail: marcel@varin.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Cestprojekt, spol. s r.o.
National registration number: 35937467
Postal address: Černyševského 26
Town: Bratislava
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 851 01
Country: Slovakia
E-mail: braunova@cestprojekt.sk
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 80 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 67 644.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: ZM/2019/0408
Lot No: 5
Title:

Rámcová dohoda pre časť 5 Región Zvolen - Košice

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
13/11/2019
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 1
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Dopravoprojekt, a.s.
National registration number: 31322000
Postal address: Kominárska 141/2,4
Town: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS code: SK01 Bratislavský kraj
Postal code: 832 03
Country: Slovakia
E-mail: molnar@dopravoprojekt.sk
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 80 000.00 EUR
Total value of the contract/lot: 68 400.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/12/2019