Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Urakat - 576664-2018

29/12/2018    S250

Espanja-Alicante: EUIPOn Alicanten päätoimipaikan AA1-rakennuksen lasitettujen julkisivujen uusiminen

2018/S 250-576664

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: V-03965324
Postiosoite: Avenida de Europa, 4
Postitoimipaikka: Alicante
NUTS-koodi: ES521 Alicante/Alacant
Postinumero: 03008
Maa: Espanja
Sähköpostiosoite: procurement@euipo.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4244
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

EUIPOn Alicanten päätoimipaikan AA1-rakennuksen lasitettujen julkisivujen uusiminen

Viitenumero: AO/016/18
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45441000 Lasitustyöt
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän tarjouspyynnön tarkoituksena on uudistaa lasitetut julkisivut, jotka muodostavat AA1-rakennuksen VIP-ravintolan puoleisen (siipi AA1-A, pohjakerros) sekä pohjakerroksen A- ja B-siipien välisen sisääntulohallin julkisivun, ja korvata pohjakerroksen kellarikerroksiin yhdistävien 2 portaikon (S-1 ja S-2) lasikuoren. Nämä portaikot sijaitsevat yllä mainittujen AA1-rakennuksen siipien välisellä patiolla.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ES521 Alicante/Alacant
Pääasiallinen suorituspaikka:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante (Alicante), ESPANJA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tähän hankkeeseen kuuluvat AA1-rakennuksen pohjakerroksen ja B-siiven portaikon lasitetut julkisivut eivät tarjoa nykytilassaan parhaita mahdollisia käyttömukavuusominaisuuksia lähinnä sen takia, että aiemmin toteutettu järjestelmä ei sovellu hyvin näissä tiloissa oleskeluun.

Näin ollen päätettiin, että nämä lasitukset korvataan muilla toimistorakennuskäyttöön tarkoitetuilla rikkoutumissuojatuilla lasituksilla.

Näillä toimin pyritään vastaamaan ympäristön asettamiin vaatimuksiin uusien lasitusten parempien säärasitus-, auringon valo- ja lämpöominaisuuksien avulla ja parantamaan ulkojulkisivujen ominaisuuksia, ulkonäköä ja tekniikkaa.

Toimitukseen kuuluu

1) hankkeessa määriteltyjen töiden käytännön toteutus mukaan luettuna kaikkien materiaalien, työvoiman ja työkalujen toimitus,

2) nykylainsäädännön mukaiset testit ja koestukset,

3) rakennelmien ylläpito takuuaikana.

Lisäksi sopimukseen kuuluvat myös kaikki hankkeen suoritteiden laadun takaamiseksi tarvittavat tekniset, hallinnolliset, organisointi- ja tarkastustoimet.

Tähän tarjouspyyntöön eivät sisälly hankkeen johtaminen tai terveys- ja turvallisuusasioiden koordinointi.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 28
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tutustumiskäynti järjestetään 16.1.2019 klo 11:00 seuraavassa osoitteessa:

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ESPANJA.

Sopimuksen kestoaika on 130 päivää (katso teknisten eritelmien liite II.3), johon lisätään vähintään 2 vuotta kestävä takuuaika.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

— talouden toimijalla tulee olla nimenomainen lupa, jonka perusteella se voi panna tämänkaltaisia sopimuksia täytäntöön sijoittautumismaassaan,

— espanjalaisten yhtiöiden osalta tarjoajan tulee näyttää, että se kuuluu Espanjan akkreditoitujen yritysten rekisteriin (Registro de Empresas Acreditadas – REA).

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/02/2019
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 19/02/2019
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, ESPANJA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Kukin tarjoaja voi lähettää enintään 2 edustajaa. Edustajien nimet ja henkilöllisyystodistusten numerot on lähetettävä EUIPOlle sähköpostitse osoitteeseen procurement@euipo.europa.eu 18.2.2019 mennessä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat ladattavissa kohdassa I.3) annetusta osoitteesta. Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja tarjoajien on itse huolehdittava päivitysten, muutosten tai kysymyksiin esitettyjen vastausten seuraamisesta tarjousmenettelyn aikana.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Postitoimipaikka: Estrasburgo
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
Sähköpostiosoite: eo@ombudsman.europa.eu
Puhelin: +33 388172313
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20/12/2018