Paslaugos - 576682-2018

29/12/2018    S250    Europos Komisija - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Belgija-Briuselis: Parama politikai dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (4 dalys)

2018/S 250-576682

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Legal Basis:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Europos Komisija, Directorate-General for Climate Action
CLIMA A.4 – Financial Resources and Planning BU-24 00/061
Brussels
1049
Belgija
El. paštas: clima-tenders@ec.europa.eu
NUTS kodas: BE

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4329
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Parama politikai dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (4 dalys)

Nuorodos numeris: CLIMA.A.2/SER/2018/0011
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90700000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Siekiant sėkmingai įgyvendinti Reglamentą (ES) Nr. 517/2014, svarbu pasirašyti sutartį dėl 2 dalies įgyvendinimo ateityje. Taip pat tarptautinėms deryboms reikia techninės informacijos ir būtina atlikti informavimą apie mūsų politiką (1 dalis). Reikia sklandžiai laipsniškai mažinti šių dujų kiekį ir sekti, kokį poveikį tai daro rinkai (3 dalis). Norėdami įgyvendinti savo įsipareigojimus pagal Reglamento 21 straipsnio 2 ir 4 punktus, pagal kuriuos reikalaujama teikti ataskaitas dėl hidrofluorangliavandenilių prieinamumo ir alternatyvų SF6 naudoti skirstomiesiems įrenginiams prižiūrėti, taip pat alternatyvas, kurios galėtų pakeisti hidrofluorangliavandenilius blokų oro kondicionavimo sistemose, svarbu įgyvendinti 4 dalį.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl maksimalaus pirkimo dalių skaičiaus: 4
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Tarptautiniai fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų / ozono sluoksnį ardančių medžiagų klausimai ir platinimas

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90700000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Extra muros

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Bendri šios dalies tikslai yra užtikrinti pakankamą techninę paramą derybų metu tarptautiniuose susitikimuose, rengiamuose pagal Monrealio protokolą, ir remti Klimato politikos generalinį direktoratą jam vykdant informavimo veiklą, ypač apie mažą visuotinio atšilimo potencialą turinčias alternatyvas, politikos variantus ir scenarijus, įskaitant tarptautiniu lygiu.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Pasirengimas Morealio protokolo deryboms ir parama jų metu (1 užduotis) / Lyginamasis svoris: 45
Kokybės kriterijus - Vardas: Informavimo veikla (2 užduotis) / Lyginamasis svoris: 15
Kokybės kriterijus - Vardas: Darbo organizavimas ir išteklių paskirstymas / Lyginamasis svoris: 25
Kokybės kriterijus - Vardas: Kokybės kontrolės priemonės / Lyginamasis svoris: 15
Kaina - Lyginamasis svoris: 50/50
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 70 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

1 konkurso dalyvis gali teikti pasiūlymus dėl bet kokio dalių skaičiaus.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Vidaus parama

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90700000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Extra muros

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Bendrasis uždavinys – remti Klimato politikos GD, įgyvendinantį (naują) fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir ozono sluoksnio apsaugos politiką. Šio konkurso konkretūs uždaviniai – gauti:

— paramą šalyje įgyvendinant fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų reglamentą, ypač dėl hidrofluorangliavandenilių registro, ataskaitų teikimo, kvotų, pagalbos tarnybų bendrovėms ir atitikties problemų,

— paramą vykdant Ozono reglamento nukrypti leidžiančių nuostatų prašymo analizę.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Toliau plėtoti fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų portalą ir verslo duomenų saugyklos ataskaitas (1 užduotis) / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Atskaitinių verčių ir kvotų skaičiavimas (2 užduotis) / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Pagalbos tarnybos funkcija ir stebėsena (3 užduotis) / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Techninė parama (4 užduotis) / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Darbo organizavimas ir išteklių paskirstymas / Lyginamasis svoris: 25
Kokybės kriterijus - Vardas: Kokybės kontrolės priemonės / Lyginamasis svoris: 15
Kaina - Lyginamasis svoris: 50/50
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 170 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

1 konkurso dalyvis gali teikti pasiūlymus dėl bet kokio dalių skaičiaus.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Hidrofluorangliavandenilių kainos ir laipsniško mažinimo stebėsena

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90700000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Extra muros

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Bendras tikslas – analizuoti hidrofluorangliavandenilių ir alternatyviųjų technologijų, skirtų vidiniam Klimato politikos GD naudojimui, pasiūlos ir paklausos rinkos ir ekonominius aspektus, prisidedančius prie Reglamento (ES) Nr. 517/2014 poveikio stebėsenos.

Šios sutarties specifiniai tikslai:

— stebėti ir analizuoti rinkos ir hidrofluorangliavandenilių kainos kitimą pasaulinėje ir ES rinkose,

— vertinti kvotų sistemos funkcionavimą ir poveikį,

— analizuoti laipsniško mažinimo poveikį susijusių sektorių inovacijoms,

— įvertinti nelegalios prekybos dydį ir jei įmanoma, nustatyti reikalavimų neatitinkančias įmones.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Stebėti kainas ir dujų pasiūlą (1 užduotis) / Lyginamasis svoris: 20
Kokybės kriterijus - Vardas: Kvotų sistemos funkcionavimas (2 užduotis) / Lyginamasis svoris: 10
Kokybės kriterijus - Vardas: Inovacijos (3 užduotis) / Lyginamasis svoris: 15
Kokybės kriterijus - Vardas: Nelegalios prekybos identifikavimas (4 užduotis) / Lyginamasis svoris: 15
Kokybės kriterijus - Vardas: Darbo organizavimas ir išteklių paskirstymas / Lyginamasis svoris: 25
Kokybės kriterijus - Vardas: Kokybės kontrolės priemonės / Lyginamasis svoris: 15
Kaina - Lyginamasis svoris: 50/50
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 90 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

1 konkurso dalyvis gali teikti pasiūlymus dėl bet kokio dalių skaičiaus.

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Ataskaitos dėl SF6 ir blokų oro kondicionavimo sistemų

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
90700000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Extra muros

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Bendras tikslas – rinkti, įskaitant ES plačiai vykdomus tyrimus ir konsultuojantis su suinteresuotosiomis šalimis, ir analizuoti informaciją apie paramą Komisijai rengiant vertinimo ataskaitas apie skirstomuosius įrenginius ir blokų oro kondicionavimo sistemas, kaip minėta pirmiau. Be to, konsultantai turėtų pateikti tolesnės ES politikos plėtros šiose srityse rekomendacijas.

Šio konkurso konkretūs uždaviniai:

apžvelgti atitinkamas esamas alternatyvas ir vykdomą mokslinių tyrimų bei plėtros veiklą šiuose Europos Sąjungos sektoriuose;

įvertinti turimų alternatyvų ES rinkos potencialą pagal 4 kriterijus: išlaidų efektyvumas, techninė galimybė įgyvendinti, energijos vartojimo efektyvumas ir patikimumas;

pateikti tolesnės ES politikos plėtros šiose srityse rekomendacijas.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: SF6 naudojimas skirstomiesiems įrenginiams prižiūrėti (1 užduotis) / Lyginamasis svoris: 45
Kokybės kriterijus - Vardas: Atskirų blokų oro kondicionavimo sistemos (2 užduotis) / Lyginamasis svoris: 15
Kokybės kriterijus - Vardas: Darbo organizavimas ir išteklių paskirstymas / Lyginamasis svoris: 25
Kokybės kriterijus - Vardas: Kokybės kontrolės priemonės / Lyginamasis svoris: 15
Kaina - Lyginamasis svoris: 50/50
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 70 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

1 konkurso dalyvis gali teikti pasiūlymus dėl bet kokio dalių skaičiaus.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Žr. pirkimo dokumentus.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Žr. pirkimo dokumentus.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus
Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 25/02/2019
Vietos laikas: 16:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Anglų kalba, Bulgarų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Latvių kalba, Lietuvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Ispanų kalba, Švedų kalba, Čekų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 07/03/2019
Vietos laikas: 10:30
Vieta:

Avenue de Beaulieu 24, 1160 Brussels, BELGIJA. Room 00/36

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti daugiausia 2 vieno konkurso dalyvio atstovai (išlaidos nekompensuojamos). Dėl organizacinių ir saugumo priežasčių likus bent 3 darbo dienoms konkurso dalyvis privalo nurodyti atstovų vardus ir pavardes bei pateikti tapatybės dokumento ar paso numerį šiuo adresu: clima-tenders@ec.europa.eu

Jeigu jis nepateiks šios informacijos, perkančioji organizacija turi teisę neįsileisti jo į savo patalpas.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Vadovaujantis 30.10.2015 Finansinio reglamento Nr. 2015/1929 taikymo taisyklių 134 straipsnio 1 dalies e punktu, per 3 metus nuo pradinės sutarties sudarymo perkančioji organizacija galės naudoti derybų procedūrą dėl papildomų paslaugų (nepublikuodama skelbimo apie pirkimą), dėl naujų paslaugų ar darbų, kuriuos sudaro ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija paskyrė pradinę sutartį, patikėtų panašių paslaugų ar darbų kartojimas, su sąlyga, kad šios paslaugos ar darbai atitinka pagrindinį projektą, dėl kurio buvo paskirta pradinė sutartis po skelbimo apie pirkimą publikavimo, atsižvelgiant į 134 straipsnio 4 dalyje nustatytas sąlygas.

Pirkimo dokumentus bus galima parsisiųsti I.3) dalyje nurodytu adresu. Svetainė bus nuolat atnaujinama, todėl konkurso laikotarpiu konkurso dalyviai turėtų tikrinti jos atnaujinimus ir pakeitimus.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Bendrasis Teismas
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Liuksemburgas
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303100

Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Galite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1 dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai.

Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Dėl tokio skundo nebus sustabdytas apeliacijų teikimo laikotarpis ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

Per 2 mėnesius nuo sprendimo paskirti sutartį galima pateikti apeliaciją VI.4.1) punkte nurodytai institucijai.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19/12/2018