Paslaugos - 576685-2018

29/12/2018    S250

Belgija-Briuselis: Paslaugų pirkimo sutartis dėl paramos ES drugelių stebėsenai ir rodikliams

2018/S 250-576685

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija, Directorate-General for Environment
Adresas: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Markets Team
El. paštas: env-tenders@ec.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Paslaugų pirkimo sutartis dėl paramos ES drugelių stebėsenai ir rodikliams

Nuorodos numeris: ENV.D.2/SER/2018/0012
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
90700000 Aplinkosauginės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Techninė parama Komisijai visoje ES kuriant reprezentatyvų drugelių stebėsenos tinklą, siekiant parengti drugelių rodiklių rinkinį, kuriuo būtų prisidedama prie konservavimo priemonių tikslingumo ir efektyvumo didinimo pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB ir informuojama apie Europos sektorių ir žemėtvarkos politikos poveikį biologinei įvairovei. Įgyvendinant projektą bus siekiama nustatyti įvairių buveinių drugelių rodiklius, analizuoti rezultatus ir skleisti išvadas tarp politikos formuotojų ir visuomenėje; sukurti vienodą, tvarų ir ekonomiškai efektyvų Europos drugelių stebėsenos tinklą, grindžiamą parengtų savanorių registruotojų veikla; sukurti bendrą kokybišką drugelių duomenų bazę ir automatinę duomenų registravimo sistemą.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 800 000.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: 00 Not specified
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Extra Muros

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Atviras konkursas: paslauga. Viena 24 mėnesių trukmės sutartis, bendras biudžetas – 800 000 EUR.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Siūlomos metodikos kokybė / Lyginamasis svoris: 50
Kokybės kriterijus - Vardas: Darbo organizavimas ir išteklių paskirstymas / Lyginamasis svoris: 30
Kokybės kriterijus - Vardas: Kokybės kontrolės priemonės / Lyginamasis svoris: 20
Kaina - Lyginamasis svoris: 50/50
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Anksčiau skelbta 21.3.2018 išankstiniame informaciniame skelbime OL S 056-123139 su antrašte „Bandomasis projektas – ES drugelių stebėsena ir rodikliai“ (suma – 800 000 EUR).

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 114-258516
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 07.027742/2018/790285/SER/ENV.D.2
Pavadinimas:

Paslaugų pirkimo sutartis dėl paramos ES drugelių stebėsenai ir rodikliams

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
30/11/2018
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: The Centre for Ecology and Hydrology (CEH) UKRI-Centre for Ecology and Hydrology
Adresas: Maclean Building, Benson Lane, Crowmarsh Gifford, Oxfordshire
Miestas: Wallingford
NUTS kodas: UK UNITED KINGDOM
Pašto kodas: OX10 8BB
Šalis: Jungtinė Karalystė
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Helmholtz – Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ
Adresas: Permoserstr.15
Miestas: Leipzig
NUTS kodas: DE DEUTSCHLAND
Pašto kodas: 04318
Šalis: Vokietija
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: De Vlinderstichting – Dutch Butterfly Conservation
Adresas: Mennonietenweg 10
Miestas: Wageningen
NUTS kodas: NL NEDERLAND
Pašto kodas: NL — 6700 AM
Šalis: Nyderlandai
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Stichting Butterfly Conservation Europe
Adresas: Mennonietenweg 10
Miestas: Wageningen
NUTS kodas: NL NEDERLAND
Pašto kodas: NL — 6700 AM
Šalis: Nyderlandai
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Butterfly Conservation (BCUK)
Adresas: Manor Yard, East Lulworth
Miestas: Wareham
NUTS kodas: UK UNITED KINGDOM
Pašto kodas: BH20 5QP
Šalis: Jungtinė Karalystė
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 800 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 800 000.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams
Sutarties, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba dalis
Dalis: 18 %
Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:

10 % + 4,5 % + 3,5 %

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių priedo 11 straipsnio 1 punkto e dalimi, jei perkamos naujos paslaugos ar darbai, kuriais kartojamos panašios paslaugos ar darbai, pavesti ekonominės veiklos vykdytojui, kuriam ta pati perkančioji organizacija skyrė pradinę sutartį, jei tos paslaugos ar darbai atitinka pagrindinį projektą, dėl kurio, paskelbus skelbimą apie pirkimą, buvo skirta pradinė sutartis, laikantis 11.4 punkte nustatytų sąlygų.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 43032100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Galite pateikti bet kokias pastabas dėl sutarties skyrimo procedūros I.1) dalyje nurodytai perkančiajai organizacijai.

Jeigu manote, kad buvo blogai administruojama, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui per 2 metus nuo dienos, kai tapo žinomi faktai, kuriais grindžiamas skundas (žr. http://www.ombudsman.europa.eu). Dėl tokio skundo nebus sustabdytas apeliacijų teikimo laikotarpis ar pradėtas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.

Per 2 mėnesius nuo sprendimo paskirti sutartį galima pateikti apeliaciją VI.4.1) punkte nurodytai institucijai.

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19/12/2018