Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 576685-2018

29/12/2018    S250

Belgia-Bruxelles: Contract de servicii pentru susținerea monitorizării fluturilor la nivel de UE și a indicatorilor

2018/S 250-576685

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Environment
Adresă: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract de servicii pentru susținerea monitorizării fluturilor la nivel de UE și a indicatorilor

Număr de referinţă: ENV.D.2/SER/2018/0012
II.1.2)Cod CPV principal
90700000 Servicii privind mediul
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Asistență tehnică Comisiei pentru crearea unei rețele reprezentative de monitorizare a fluturilor în întreaga Uniune pentru a elabora o serie de indicatori pentru fluturi care să contribuie la îmbunătățirea criteriului de orientare și eficienței măsurilor de conservare în conformitate cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului și, de asemenea, pentru a prezenta impactul biodiversității politicilor europene sectoriale și de utilizare a terenurilor. Mai precis, proiectul va încerca să producă indicatori fluture relevanți pentru o gamă largă de habitate, să analizeze rezultatele și să difuzeze constatările către factorii de decizie politică și public; să dezvolte o rețea europeană unificată, durabilă și rentabilă de monitorizare a fluturilor, bazată pe registratori voluntari instruiți; și să construiască o bază de date a fluturilor unificată, de înaltă calitate și un sistem automatizat de introducere a datelor pentru indicatori.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 800 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

Extra Muros

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Cerere deschisă pentru ofertă: servicii. Contract unic cu o durată de 24 de luni (buget total de 800 000 EUR).

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea metodologiei propuse / Pondere: 50
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea activităților și alocarea resurselor / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsurile de control al calității / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 50/50
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Publicat anterior în anunțul de intenție JO S 056-123139 din 21.3.2018 cu titlul "Proiect-pilot - indicatorii și monitorizarea fluturilor la nivel de UE“ cu o valoare de 800 000 EUR.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 114-258516
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 07.027742/2018/790285/SER/ENV.D.2
Titlu:

Contract de servicii pentru susținerea monitorizării fluturilor la nivel de UE și a indicatorilor

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
30/11/2018
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: The Centre for Ecology and Hydrology (CEH) UKRI-Centre for Ecology and Hydrology
Adresă: Maclean Building, Benson Lane, Crowmarsh Gifford, Oxfordshire
Localitate: Wallingford
Cod NUTS: UK UNITED KINGDOM
Cod poștal: OX10 8BB
Țară: Regatul Unit
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Helmholtz – Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ
Adresă: Permoserstr.15
Localitate: Leipzig
Cod NUTS: DE DEUTSCHLAND
Cod poștal: 04318
Țară: Germania
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: De Vlinderstichting – Dutch Butterfly Conservation
Adresă: Mennonietenweg 10
Localitate: Wageningen
Cod NUTS: NL NEDERLAND
Cod poștal: NL — 6700 AM
Țară: Țările de Jos
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Stichting Butterfly Conservation Europe
Adresă: Mennonietenweg 10
Localitate: Wageningen
Cod NUTS: NL NEDERLAND
Cod poștal: NL — 6700 AM
Țară: Țările de Jos
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Butterfly Conservation (BCUK)
Adresă: Manor Yard, East Lulworth
Localitate: Wareham
Cod NUTS: UK UNITED KINGDOM
Cod poștal: BH20 5QP
Țară: Regatul Unit
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 800 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 800 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea
Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului
Valoare sau proporţie care este probabil să fie subcontractată unor terţi
Procent: 18 %
Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:

10 % + 4,5 % + 3,5 %

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

În conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (e) din anexa la Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, pentru servicii sau lucrări noi care constau în repetarea unor servicii sau lucrări similare încredințate operatorului economic căruia i s-a atribuit contractul inițial de către aceeași autoritate contractantă, cu condiția ca aceste servicii sau lucrări să fie conforme cu proiectul de bază și ca acest proiect să fi făcut obiectul unui contract inițial atribuit după publicarea unui anunț de participare, sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul 11.4.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Precizări privind termenele-limită pentru procedurile de revizuire:

Eventualele observații privind procedura de atribuire se pot depune la autoritatea contractantă indicată la punctul I.1).

În cazul unei presupuse administrări necorespunzătoare, se poate depune o plângere la Ombudsmanul European în termen de 2 ani de la data la care s-a luat cunoștință de faptele pe care se bazează plângerea (a se vedea http://www.ombudsman.europa.eu). O astfel de plângere nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

În termen de 2 luni de la notificarea deciziei de atribuire se poate introduce o cale de atac la organismul menționat la punctul VI.4.1).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/12/2018