Varor - 576745-2021

12/11/2021    S220

Sverige-Västerås: Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar

2021/S 220-576745

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Västmanland
Nationellt registreringsnummer: 232100-0172
Postadress: Regionhuset
Ort: VÄSTERÅS
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Postnummer: 72189
Land: Sverige
Kontaktperson: Josefine Richter
E-post: josefine.richter@regionsormland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://regionvastmanland.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afywfjhqqa&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afywfjhqqa&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Vidvinkelkamera till ögonbottenfotografering

Referensnummer: IN-IN21-0283
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33000000 Medicinsk utrustning, läkemedel och hygienartiklar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar: - Leverans av 1 st. ultravidvinkelkamera med bord inkl. installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick. - Bildhanteringssystem för hantering, granskning och lagring av bilder - Klinisk och teknisk dokumentation - Utbildning av klinisk och teknisk personal - Option på servicekontrakt efter utrustningens garantitid - Option på teknisk serviceutbildning - Option på utbildning- Option på leverans av en (1) st ultravidvinkelkamera med bord inkl. installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick, med samma krav och villkor. Utrustningen kommer att placeras på ögonkliniken vid Västmanlands sjukhus, Västerås

Denna utrustning ska användas på ögonkliniken för ögonbottenfotografering. Utrustningen ska vara lämplig och avsedd för användning för fotografering av centrala och yttre delarna av näthinnan inklusive flouresceinangiografi.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33100000 Medicinsk utrustning
38600000 Optiska instrument
38651000 Kameror
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Omfattning

Upphandlingen avser varukontrakt i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.Benämns vidare som Avtal.

Upphandlingen omfattar: - Leverans av 1 st. ultravidvinkelkamera med bord inkl. installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick. - Bildhanteringssystem för hantering, granskning och lagring av bilder - Klinisk och teknisk dokumentation - Utbildning av klinisk och teknisk personal - Option på servicekontrakt efter utrustningens garantitid - Option på teknisk serviceutbildning - Option på utbildning- Option på leverans av en (1) st ultravidvinkelkamera med bord inkl. installation, intrimning och provning till fullt driftfärdigt skick, med samma krav och villkor. Utrustningen kommer att placeras på ögonkliniken vid Västmanlands sjukhus, Västerås

Denna utrustning ska användas på ögonkliniken för ögonbottenfotografering. Utrustningen ska vara lämplig och avsedd för användning för fotografering av centrala och yttre delarna av näthinnan inklusive flouresceinangiografi.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2022
Slut: 31/03/2026
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 13/12/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 07/07/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 14/12/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
09/11/2021