Werken - 576878-2020

01/12/2020    S234

Duitsland-Düsseldorf: Ruwbouw

2020/S 234-576878

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 212-515168)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Universitätsklinikum Düsseldorf
Postadres: Moorenstraße 5
Plaats: Düsseldorf
NUTS-code: DEA11 Düsseldorf, Kreisfreie Stadt
Postcode: 40225
Land: Duitsland
Contactpersoon: Submissionsstelle
E-mail: Submission@med.uni-duesseldorf.de
Telefoon: +49 211-8116208
Fax: +49 21181-19694
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.uniklinik-duesseldorf.de/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rohbauarbeiten

Referentienummer: ILMED-017
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45223220 Ruwbouw
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Die Arbeiten umfassen im wesentlichen:

— Sauberkeitsschicht Beton, D = 5-10 cm ca. 6 000 qm,

— Ortbeton Bodenplatte, WU-Konstruktion, D = 50-100 cm ca. 4 275 cbm,

— Ortbeton Deckenplatten, D = 25-35 cm, ca. 4 290 cbm,

— Ortbeton Wände, D = 15-60 cm ca. 3 400 cbm,

— Ortbeton Stützen ca. 112 cbm,

— Schalung Decken ca. 13 000 qm,

— Schalung Wände ca. 22 085 qm,

— Schalung Stützen ca. 975 qm,

— Betonstabstahl ca. 1 925 t,

— Fugenblech für WU-Konstruktionen ca. 1 000 m,

— Stahlträger als Verbundträger, L = 10,70-17,50 m 38 St.,

— Mauerwerk Innenwände, D = 17,5-24 cm ca. 2 425 qm,

— Perimeterdämmung XPS ca. 3 800 qm,

— Arbeitsraumverfüllung ca. 12 500 cbm,

— Abwasserleitungen Guss KML, DN 100-300 ca. 645 m,

— Ringerder Flachstahl, V4A ca. 1 700 m,

— Fundamenterder Rundstahl, verzinkt ca. 6 970 m,

— Kunststoff-Wellrohr für Betoneinbau ca. 1 620 m.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 212-515168

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
In plaats van:
Datum: 01/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 16/12/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Bindefrist des Angebots
In plaats van:
Datum: 15/01/2021
Te lezen:
Datum: 15/02/2021
Afdelingsnummer: II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
In plaats van:

Beginn: 01/03/2021

Ende: 24/10/2022

Te lezen:

Beginn: 04/03/2021

Ende: 18/11/2022

VII.2)Overige nadere inlichtingen: