Supplies - 577041-2020

01/12/2020    S234

Poland-Poznań: Protective gear

2020/S 234-577041

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu
Postal address: ul. Szwajcarska 3
Town: Poznań
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Postal code: 61-285
Country: Poland
Contact person: Anna Jackowiak
E-mail: zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl
Telephone: +61 8739293
Internet address(es):
Main address: www.szpital-strusia.poznan.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.szpital-strusia.poznan.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa środków ochrony indywidualnej personelu medycznego w warunkach pandemii COVID-19 dla Wielsopecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu

Reference number: WSM/DZP/381-7405/2020
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej personelu medycznego w warunkach pandemii COVID-19 dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 pakietów. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do zamawiającego przez wykonawcę, własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem, na własny koszt i ryzyko wraz z jego wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, tj. do Magazynu Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 19 982 900.00 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18130000 Special workwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Magazyn Szpitala, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4)Description of the procurement:

1. kombinezon ochronny w ilości 145 000 szt.

2. półmaska filtrująca FFP3 w ilości 180 000 szt.

3. gogle ochronne w ilości 145 000 szt.

4. ochraniacze na buty w ilości 170 000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 310 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Do pakietu należy dostarczyć próbki/wzory oferowanego asortymentu. Szczegółowy opis w specyfikacji w pkt IV.7.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18130000 Special workwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Magazyn Szpitala, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4)Description of the procurement:

1. osłona twarzy w ilości 145 000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 682 500.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Do pakietu należy dostarczyć próbki/wzory oferowanego asortymentu. Szczegółowy opis w specyfikacji w pkt. IV.7.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18130000 Special workwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Magazyn Szpitala, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4)Description of the procurement:

1. fartuch ochronny w ilości 100 000 szt.

2. fartuch flizelinowy w ilości 100 000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 750 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Do pakietu należy dostarczyć próbki/wzory oferowanego asortymentu. Szczegółowy opis w specyfikacji w pkt IV.7.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18130000 Special workwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Magazyn Szpitala, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4)Description of the procurement:

1. maska chirurgiczna trójwarstwowa w ilości 480 000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 820 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Do pakietu należy dostarczyć próbki/wzory oferowanego asortymentu. Szczegółowy opis w specyfikacji w pkt IV.7.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18130000 Special workwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Magazyn Szpitala, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4)Description of the procurement:

1. czepki ochronne w ilości 160 000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 38 400.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Do pakietu należy dostarczyć próbki/wzory oferowanego asortymentu. Szczegółowy opis w specyfikacji w pkt IV.7.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18130000 Special workwear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Magazyn Szpitala, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4)Description of the procurement:

1. ubranie chirurgiczne z włókniny w ilości 145 000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 160 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Do pakietu należy dostarczyć próbki/wzory oferowanego asortymentu. Szczegółowy opis w specyfikacji w pkt IV.7.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet 7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33631600 Antiseptics and disinfectants
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL415 Miasto Poznań
Main site or place of performance:

Magazyn Szpitala, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań

II.2.4)Description of the procurement:

1. granat dezynfekcyjny w ilości 3 000 szt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 222 000.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Do pakietu należy dostarczyć próbki/wzory oferowanego asortymentu. Szczegółowy opis w specyfikacji w pkt. IV.7.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunku

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca musi wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości minimalnej 150 000,00 PLN (suma gwarancyjna na jeden i wszystkie przypadki).

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 2 dostawy o charakterze rodzajowo podobnym do przedmiotu zamówienia świadczonych na rzecz zakładów opieki zdrowotnej lub podmiotów leczniczych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 217), przy czym każda dostawa nie mniejsza niż:

— dla pakietu 1 – 300 000,00 PLN,

— dla pakietu 2 – 150 000,00 PLN,

— dla pakietu 3 – 150 000,00 PLN,

— dla pakietu 4 – 100 000,00 PLN,

— dla pakietu 6 – 100 000,00 PLN.

(Zamawiający nie dopuszcza sumowania dostaw o mniejszej wartości).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 05/01/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 05/01/2021
Local time: 10:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
26/11/2020