Lucrări - 577064-2019

05/12/2019    S235

România-Bucureşti: Lucrări de construcţii de tuneluri, puţuri şi pasaje subterane

2019/S 235-577064

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 053-123110)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Metrorex S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 13863739
Adresă: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 010873
Țară: România
Persoană de contact: Director Achiziţii Publice – ing. Marius Rudnițchi
E-mail: alexandru.fieraru@metrorex.ro
Telefon: +40 213193601/5467
Fax: +40 213125149

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: www.metrorex.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional «Henri Coandă» (Magistrala 6. 1 Mai-Otopeni). Proiectare şi execuţie lucrări structură de rezistenţă pentru Lotul 1.1: 1 Mai-Tokyo”

Număr de referinţă: 13863739_2019_PAAPD1049770
II.1.2)Cod CPV principal
45221200 Lucrări de construcţii de tuneluri, puţuri şi pasaje subterane
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

„Proiectare și execuție lucrări structură de rezistență pentru Lotul 1.1: 1 Mai-Tokyo” având ca obiectiv execuţia structurilor staţiilor şi interstaţiilor (galerii şi tuneluri) de metrou, ceea ce va permite punerea în funcţiune a acestui tronson după dotarea sa completă.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 21.

Termenele limită în care entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare, sunt: ziua a 19-a și ziua a 10-a înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor/solicitărilor de participare.

Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentaţie de atribuire, se vor adresa, în limba romană, în mod exclusiv în S.E.A.P., cu luarea în considerare a termenelor de răspuns prevăzute la art. 172-173 din Legea 99/2016, urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
02/12/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 053-123110

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.3)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
În loc de:
Data: 02/12/2019
A se citi:
Data: 06/01/2020
VII.2)Alte informații suplimentare:

Având în vedere volumul mare al documentelor care au fost prezentate în etapa de evaluare DUAE, este necesară prelungirea perioadei de evaluare a candidaturilor, respectiv evaluare îndeplinire DUAE.