Доставки - 577171-2018

TIЗаглавиеБългария-София: Мебелировка за офиса
NDНомер на публикацията на обявлението577171-2018
PDДата на публикуване29/12/2018
OJНомер на броя на ОВ S250
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаМинистерство на труда и социалната политика (000695395)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен28/12/2018
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)39130000 - Мебелировка за офиса
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG411
IAИнтернет адрес (URL)http://profile.mlsp.government.bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС