Leveringen - 577297-2020

01/12/2020    S234

Italië-Turijn: Katheters

2020/S 234-577297

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di Torino
Postadres: corso Bramante 88/90
Plaats: Torino
NUTS-code: ITC11 Torino
Postcode: 10126
Land: Italië
E-mail: provveditoratoeconomato@cittadellasalute.to.it
Telefoon: +39 0116933401
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.cittadellasalute.to.it
Adres van het kopersprofiel: www.cittadellasalute.to.it
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Azienda ospedaliero-universitaria
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dispositivi medici per procedure di urodinamica

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141200 Katheters
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dispositivi medici per procedure di urodinamica per un periodo di 36 mesi e.r.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 70 452.10 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Catetere rettale monolume con palloncino per la rilevazione della pressione addominale

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100 Chirurgische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC11 Torino
Voornaamste plaats van uitvoering:

ITC11.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Catetere rettale monolume con palloncino per la rilevazione della pressione addominale per 36 mesi

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualità (come da disciplinare di gara) / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Eventuale rinnovo contrattuale.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Catetere rettale bilume con palloncino per la rilevazione della pressione addominale

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100 Chirurgische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC11 Torino
Voornaamste plaats van uitvoering:

ITC11.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Catetere rettale bilume con palloncino per la rilevazione della pressione addominale per 36 mesi

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualità (come da disciplinare di gara) / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Eventuale rinnovo contrattuale.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Catetere a due lumi per cistomanometria e profilo pressorio uretrale distanza tra i fori compresa tra 50 e 60 mm

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100 Chirurgische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC11 Torino
Voornaamste plaats van uitvoering:

ITC11.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Catetere a due lumi per cistomanometria e profilo pressorio uretrale distanza tra i fori compresa tra 50 e 60 mm PER 36 MESI

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualità (come da disciplinare di gara) / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Eventuale rinnovo contrattuale.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Catetere a due lumi per cistomanometria e profilo pressorio uretrale distanza tra i fori 30 mm

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100 Chirurgische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC11 Torino
Voornaamste plaats van uitvoering:

ITC11.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Catetere a due lumi per cistomanometria e profilo pressorio uretrale distanza tra i fori 30 mm per 36 mesi

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualità (come da disciplinare di gara) / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Eventuale rinnovo contrattuale.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Catetere a due lumi per profilo pressorio uretrale

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100 Chirurgische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC11 Torino
Voornaamste plaats van uitvoering:

ITC11.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Catetere a due lumi per profilo pressorio uretrale per 36 mesi

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualità (come da disciplinare di gara) / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Eventuale rinnovo contrattuale.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Catetere a due lumi per cistomanometria

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100 Chirurgische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC11 Torino
Voornaamste plaats van uitvoering:

ITC11.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Catetere a due lumi per cistomanometria per 36 mesi

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualità (come da disciplinare di gara) / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Eventuale rinnovo contrattuale.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Catetere a due lumi per cistomanometria e studio pressione flusso

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100 Chirurgische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC11 Torino
Voornaamste plaats van uitvoering:

ITC11.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Catetere a due lumi per cistomanometria e studio pressione flusso per 36 mesi

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualità (come da disciplinare di gara) / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Eventuale rinnovo contrattuale.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Catetere a tre lumi per uretrocistomanometria e profilo pressorio uretrale

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100 Chirurgische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC11 Torino
Voornaamste plaats van uitvoering:

ITC11.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Catetere a tre lumi per uretrocistomanometria e profilo pressorio uretrale per 36 mesi

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualità (come da disciplinare di gara) / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Eventuale rinnovo contrattuale.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Catetere per cistomanometria punta pig tail

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100 Chirurgische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC11 Torino
Voornaamste plaats van uitvoering:

ITC11.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Catetere per cistomanometria punta pig tail per 36 mesi

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualità (come da disciplinare di gara) / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Eventuale rinnovo contrattuale.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Linee di estensione diametro interno 1,5 mm

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100 Chirurgische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC11 Torino
Voornaamste plaats van uitvoering:

ITC11.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Linee di estensione diametro interno 1,5 mm per 36 mesi

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualità (come da disciplinare di gara) / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Eventuale rinnovo contrattuale.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Linee di estensione diametro interno 3,5 mm

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100 Chirurgische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC11 Torino
Voornaamste plaats van uitvoering:

ITC11.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Linee di estensione diametro interno 3,5 mm per 36 mesi

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualità (come da disciplinare di gara) / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Eventuale rinnovo contrattuale.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Apparato per pompa peristaltica

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100 Chirurgische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC11 Torino
Voornaamste plaats van uitvoering:

ITC11.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Apparato per pompa peristaltica non aggiudicato

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualità (come da disciplinare di gara) / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Eventuale rinnovo contrattuale.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trasduttore di pressione monouso

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100 Chirurgische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC11 Torino
Voornaamste plaats van uitvoering:

ITC11.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trasduttore di pressione monouso non aggiudicato

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualità (come da disciplinare di gara) / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Eventuale rinnovo contrattuale.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Adattatori

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33184100 Chirurgische implantaten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITC11 Torino
Voornaamste plaats van uitvoering:

ITC11.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adattatori per 36 mesi

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualità (come da disciplinare di gara) / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Eventuale rinnovo contrattuale.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 072-169795
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1,2,4,5,6,7,8,9
Benaming:

Dispositivi medici per procedure di urodinamica.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medica SpA
Nationaal identificatienummer: P.IVA 01604300366
Postadres: via degli Artigiani 7
Plaats: Medolla (MO)
NUTS-code: ITH54 Modena
Postcode: 41036
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 57 862.20 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 54 774.60 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dispositivi medici per procedure di urodinamica.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Dimed srl
Nationaal identificatienummer: P.IVA 02221310044
Postadres: via Sommariva 35
Plaats: Carmagnola
NUTS-code: ITC11 Torino
Postcode: 10122
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 516.40 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 540.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 10,11,14
Benaming:

Dispostivi medici per procedure di urodinamica.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/08/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medi.ca srl
Nationaal identificatienummer: 10556300019
Postadres: corso Francia 249 ter
Plaats: Torino
NUTS-code: ITC11 Torino
Postcode: 10139
Land: Italië
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 37 006.75 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 237.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
Plaats: Torino
Land: Italië
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
Plaats: Torino
Land: Italië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020