Leveringen - 577406-2020

01/12/2020    S234

Litouwen-Kaunas: Antiseptica en desinfecteermiddelen

2020/S 234-577406

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Nationaal identificatienummer: 135163499
Postadres: Eivenių g. 2
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-50161
Land: Litouwen
Contactpersoon: Monika Vaitkevičiūtė
E-mail: monika.vaitkeviciute@kaunoklinikos.lt
Telefoon: +370 37787360
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kaunoklinikos.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dezinfekcinės medžiagos, priemonės sterilizacijai

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dezinfekcinės medžiagos, priemonės sterilizacijai.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 38 350.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aštrių sterilizuojamų instrumentų apsaugos 12 mm ±3 mm

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aštrių sterilizuojamų instrumentų apsaugos 12 mm ±3 mm, orientacinis kiekis – 17 000 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Aštrių sterilizuojamų instrumentų apsaugos 27 mm ±3 mm

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33190000 Diverse medische instrumenten en producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aštrių sterilizuojamų instrumentų apsaugos 27 mm ±3 mm, orientacinis kiekis – 15 500 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dezinfekcijos priemonė greitai paviršių dezinfekcijai alkoholio pagrindu (purškiama)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dezinfekcijos priemonė greitai paviršių dezinfekcijai alkoholio pagrindu (purškiama), orientacinis kiekis – 13 000 l.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Indikatoriai cheminiai antros klasės specialiųjų tyrimų, skirtas krovinio kontrolei (vandenilio peroksido plazmos)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191000 Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Indikatoriai cheminiai antros klasės specialiųjų tyrimų, skirtas krovinio kontrolei (vandenilio peroksido plazmos), orientacinis kiekis – 1 000 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Indikatoriai cheminiai išoriniai gariniam sterilizatoriui (juosta)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191000 Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Indikatoriai cheminiai išoriniai gariniam sterilizatoriui (juosta), orientacinis kiekis – 640 000 m.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Indikatoriai cheminiai vidiniai gariniam sterilizatoriui Sirona Dac - Universal

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33191000 Instrumentarium voor sterilisatie, desinfectie en reiniging
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Indikatoriai cheminiai vidiniai gariniam sterilizatoriui Sirona Dac - Universal, orientacinis kiekis – 6 000 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Individualaus naudojimo dozatoriai su rankų antiseptiku

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Individualaus naudojimo dozatoriai su rankų antiseptiku, orientacinis kiekis – 250 000 ml.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maišelis instrumentų sterilizavimui garais 90±5x195±5 mm

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33198200 Papieren sterilisatiezakjes of -wikkels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maišelis instrumentų sterilizavimui garais 90±5x195±5 mm, orientacinis kiekis – 140 000 vnt.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Maišelių juostos 50 ±1 x 150 ±1 x 250 ±1 mm

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33198200 Papieren sterilisatiezakjes of -wikkels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maišelių juostos 50 ±1 x 150 ±1 x 250 ±1 mm, orientacinis kiekis – 1 000 m.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos su kloste 100 mm±5 mm x 45±5 mm

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33198200 Papieren sterilisatiezakjes of -wikkels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos su kloste 100 mm±5 mm x 45±5 mm, orientacinis kiekis – 15 000 m.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos su kloste 150 mm±5 mm x 50 mm±5 mm

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33198200 Papieren sterilisatiezakjes of -wikkels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos su kloste 150 mm±5 mm x 50 mm±5 mm, orientacinis kiekis – 30 000 m.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 120 mm±5 mm

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33198200 Papieren sterilisatiezakjes of -wikkels
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos 120 mm±5 mm, orientacinis kiekis – 27 000 m.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Priemonė biologinių skysčių nukenksminimui

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33631600 Antiseptica en desinfecteermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, Eivenių g. 2, LT-50161 Kaunas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Priemonė biologinių skysčių nukenksminimui, orientacinis kiekis – 100 kg.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 175-421979
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: SUT-20-3369
Perceel nr.: 3
Benaming:

Dezinfekcinės medžiagos, priemonės sterilizacijai

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/11/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Iraklita“
Nationaal identificatienummer: 148521640
Postadres: Respublikos g. 38
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT LIETUVA
Land: Litouwen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 350.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Mokėjimo sąlygos:

1) vykdant sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu: https://www.esaskaita.eu). Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas pirkėjo ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis;

2) avansinis mokėjimas: nenumatomas;

3) pirkėjas mokėjimus už perduotas prekes atlieka ne vėliau kaip:

3.1) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

3.2) jeigu sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

3.3) kai pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos;

3.4) prekių pristatymo / gavimo diena laikytina prekių perdavimo pirkėjui, t. y. perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, diena;

4) tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė: yra.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Kauno apygardos teismas
Plaats: Kaunas
Land: Litouwen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020