Leveringen - 577441-2020

01/12/2020    S234

Bulgarije-Dobrich: Farmaceutische producten

2020/S 234-577441

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Mnogoprofilna bolnitsa za aktivno lechenie — Dobrich“ AD
Nationaal identificatienummer: 124141302
Postadres: ul. „Panayot Hitov“ No. 24
Plaats: Dobrich
NUTS-code: BG332 Добрич
Postcode: 9300
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Andrey Andreev
E-mail: oblb@bergon.net
Telefoon: +359 58601096
Fax: +359 58600414
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mbal-dobrich.com
Adres van het kopersprofiel: http://zop.mbal-dobrich.com/current/
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ — Добрич, гр. Добрич по рамково споразумение

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 6 004 316.43 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на лекарствени продукти по обособена позиция № 1 за нуждите на „МБАЛ — Добрич“ АД, гр. Добрич по рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG332 Добрич
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на лекарствени продукти по обособена позиция № 2 за нуждите на „МБАЛ — Добрич“ АД по рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000 Farmaceutische producten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG332 Добрич

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 172-419190

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 60
Perceel nr.: 2 - 1
Benaming:

L01BA01, L01XE05, L01XE11

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Алта Фармасютикълс“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 175256438
Postadres: бизнес център „Абакус“, бул. „България“ № 118, ет. 2
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: zop@altaph.eu
Telefoon: +359 28549700
Fax: +359 29532622
Internetadres: www.altaph.eu
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 769 961.15 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 61
Perceel nr.: 1 - 1
Benaming:

B03XA01, B03XA02, L01CD01

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Медекс“ ООД
Nationaal identificatienummer: 131268894
Postadres: ул. „Чавдар войвода“ № 48
Plaats: с. Световрачене
NUTS-code: BG412 София
Postcode: 1252
Land: Bulgarije
E-mail: tenders@medex.bg
Telefoon: +359 24051900
Fax: +359 24051899
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 202 950.09 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 62
Perceel nr.: 2 - 2
Benaming:

L01XE04, L01XE07, L01XE10, L01XE16, L01XX41, L01XX44, L02BX03, L03AA13, M05BX04, N02AA01, N02AB02, N02AE01, N02AX02

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Софарма Трейдинг“ АД
Nationaal identificatienummer: 103267194
Postadres: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, София Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 12
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: office@sopharmatrading.bg
Telefoon: +359 28133660
Fax: +359 28133666
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 638 933.69 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 63
Perceel nr.: 2 - 3
Benaming:

V03AF03

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Топ Хоспитал Сървис“ АД
Nationaal identificatienummer: 202161036
Postadres: бул. „Черни връх“ № 47
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1407
Land: Bulgarije
E-mail: office@ths.bg
Telefoon: +359 28620192
Fax: +359 28620192
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 057.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 64
Perceel nr.: 1 - 2
Benaming:

L01CD02

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Новамед Трейдинг“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 202778315
Postadres: ул. „131-ва“ № 5, ет. 4, ап. 10
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1113
Land: Bulgarije
E-mail: office@novamedtrading.com
Telefoon: +359 887864011
Fax: +359 887864011
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 483.82 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 65
Perceel nr.: 1 - 3
Benaming:

L01AA01, L01AA06

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Екофарм“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 130390055
Postadres: ул. „Атанас Дуков“ № 29, Рейнбоу плаза, ет. 3, № 65, ет. 2
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1407
Land: Bulgarije
E-mail: ecopharm@ecopharm.bg
Telefoon: +359 29069076
Fax: +359 29069070
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 434.90 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 66
Perceel nr.: 2 - 4
Benaming:

L01XE03, L02BB04, N02AA05, N02AA08, N02AA55, N02AB03

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Медекс“ ООД
Nationaal identificatienummer: 131268894
Postadres: ул. „Чавдар войвода“ № 48
Plaats: с. Световрачене
NUTS-code: BG412 София
Postcode: 1252
Land: Bulgarije
E-mail: tenders@medex.bg
Telefoon: +359 24051900
Fax: +359 24051899
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 299 607.16 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 67
Perceel nr.: 1 - 4
Benaming:

L01AX03, L01BC05, L01BC06, L01XA01, L01XA03, L01XC06

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Фьоникс Фарма“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 203283623
Postadres: ул. „Околовръстен път“ № 199А
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1700
Land: Bulgarije
E-mail: info.tenders@phoenixpharma.bg
Telefoon: +359 29658851
Fax: +359 29658828
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 396 424.51 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 68
Perceel nr.: 1 - 5
Benaming:

L01XE02

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Дансон-БГ“ ООД
Nationaal identificatienummer: 203612570
Postadres: ул. „Отец Паисий“ № 26
Plaats: Радомир
NUTS-code: BG414 Перник
Postcode: 2400
Land: Bulgarije
E-mail: tenders@danhson.bg
Telefoon: +359 24519249
Fax: +359 77782391
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 695.55 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 69
Perceel nr.: 2 - 5
Benaming:

L01XX19

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Новамед Трейдинг“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 202778315
Postadres: ул. „131-ва“ № 5, ет. 4, ап. 10
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1113
Land: Bulgarije
E-mail: office@novamedtrading.com
Telefoon: +359 887864011
Fax: +359 887864011
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 510.20 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 70
Perceel nr.: 1 - 6
Benaming:

L01XC03, L01XC07, L01XC13, L01XC14

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Рош“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 131279951
Postadres: ж.к. „Манастирски ливади-запад“, ул. „Бяло поле“ № 16
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
E-mail: elitsa.chausheva@roche.com
Telefoon: +359 28184444
Fax: +359 28591199
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 922 900.35 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 71
Perceel nr.: 2 - 6
Benaming:

L01XE15

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/10/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Рош“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 131279951
Postadres: жк. „Манастирски ливади-запад“, ул. „Бяло поле“ № 16
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1618
Land: Bulgarije
E-mail: elitsa.chausheva@roche.com
Telefoon: +359 28184444
Fax: +359 28591199
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 439 982.16 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 75
Perceel nr.: 1 - 7
Benaming:

B03XA01, B03XA01, H02AB02, L01BA04, L01BC02, L01CA04, L01DB03, L01XA02, L01XC03

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Софарма Трейдинг“ АД
Nationaal identificatienummer: 103267194
Postadres: ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сгр. А, ет. 12
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1758
Land: Bulgarije
E-mail: office@sopharmatrading.bg
Telefoon: +359 28133660
Fax: +359 28133666
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 81 666.65 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 76
Perceel nr.: 2 - 7
Benaming:

L01XE17, L01XX17, L01XX46, L03AA02

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/11/2020
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Фьоникс Фарма“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 203283623
Postadres: ул. „Околовръстен път“ № 199А
Plaats: София
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1700
Land: Bulgarije
E-mail: info.tenders@phoenixpharma.bg
Telefoon: +359 29658851
Fax: +359 29658828
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 199 709.20 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/11/2020