Leveringen - 577715-2020

01/12/2020    S234

Magyarország-Budapest: Sebészeti kesztyűk

2020/S 234-577715

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: AK04357
Postai cím: Szabolcs utca 37–43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Türk Attila
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 18964952
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.kozbeszerzes.gov.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

"Orvosi kesztyűk beszerzése magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények részére - OT-002/2018/KM"

Hivatkozási szám: TED 2018/S 074-164146
II.1.2)Fő CPV-kód
33141420 Sebészeti kesztyűk
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

"Orvosi kesztyűk beszerzése magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények részére - OT-002/2018/KM"

Rész száma: 6.
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33141420 Sebészeti kesztyűk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények Magyarország területén.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, pormentes

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 01/01/2020
Befejezés: 31/12/2020
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 232-530034

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 (Iktatószám: ÁEEK/6904-44/2018)
Rész száma: 6.
Elnevezés:

Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, pormentes

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
15/11/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mercator Medical Kft. (szerződéses érték: 195 000 000 HUF)
Postai cím: Bokor utca 23-25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@hu.mercatormedical.eu
Telefon: +36 305058485
Fax: +36 14039598
Internetcím: http://www.mercatormedical.eu/hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Sempermed Magyarország Kft. (szerződéses érték: 291 000 000 HUF)
Postai cím: Tartsay Vilmos utca 3. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: sempermed.budapest@semperitgroup.com
Telefon: +36 13357111
Fax: +36 13357112
Internetcím: https://www.sempermed.com/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 486 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság jelen szerződés vonatkozásában az Állami Egészségügyi Ellátó Központ jogutódja a 168/2004. (V.25.) Kormányrendeletben foglaltak szerint.

Sempermed Magyarország Kft. szállítóval kötött keretmegállapodás 2. számú módosításának dátuma: 2020. november 16.

(Előzmény:

Sempermed Magyarország Kft. szállítóval kötött keretmegállapodás 1. számú módosításának dátuma: 2020. szeptember 10.

Mercator Medical Kft. szállítóval kötött keretmegállapodás megszüntetésének dátuma: 2020. szeptember 10.)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/11/2020

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
33141420 Sebészeti kesztyűk
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
33141420 Sebészeti kesztyűk
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

A 168/2004. (V.25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó és az önként csatlakozó intézmények által a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Egyszer használatos steril sebészeti orvosi kesztyű, latex alapanyagból, pormentes

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 01/01/2020
Befejezés: 31/12/2020
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 390 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Sempermed Magyarország Kft.
Postai cím: Tartsay Vilmos utca 3. 3. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: sempermed.budapest@semperitgroup.com
Telefon: +36 13357111
Fax: +36 13357112
Internetcím: https://www.sempermed.com/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Keretmegállapodás 1. számú módosítása:

A 168/2004. (V.25.) Kormányrendelet 31/A.§ (1) bekezdése szerinti jogutódlás vonatkozásában az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által TED 2018/S 074-164146 azonosítószámú ajánlati felhívással indított közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött keretmegállapodás módosítása volt szükséges. A jogutódlás következményeként az Ajánlatkérő mint szerződő fél adataiban történt változás, továbbá a 168/2004. (V.25.) Kormányrendeletben előírt - központosított közbeszerzési portált (www.kozbeszerzes.gov.hu) érintő - adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének rendjére vonatkozó előírásokkal egészült ki. A szerződés ellenértékének növelésére nem került sor.

Sempermed Magyarország Kft. szállítóval kötött keretmegállapodás 1. számú módosításának dátuma: 2020. szeptember 10. (hirdetmény száma: KÉ-17174/2020).

Mercator Medical Kft. szállítóval kötött szerződés 2020. szeptember 10. napjával közös megegyezéssel megszűnt (hirdetmény száma: KÉ-17213/2020).

Keretmegállapodás 2. számú módosítása:

A szerződés ellenértékének növelésére kerül sor.

Az Általános Keretmegállapodás 1. számú mellékletében a Szállító Ajánlati Ártáblázatában az „Ajánlott nettó egység ár HUF/pár” érték „97,00” azaz kilencvenhét értékről „130,00” azaz százharminc értékre módosul a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pont szerint.

Sempermed Magyarország Kft. szállítóval kötött keretmegállapodás 2. számú módosításának dátuma: 2020. november 16.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:

A COVID-19 vírus járványügyi veszélyhelyzet miatt bekövetkezett gazdasági körülmények, piaci változások, árfolyam (EUR/HUF) kritikus, kiszámíthatatlan emelkedése, a pandémia következtében kialakult egészségügyi helyzet ármódosító, szállítói kapacitást befolyásoló hatása is indokolttá teszi a módosítást

A keretmegállapodás működőképessége, teljesíthetősége, a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények folyamatos ellátása kiemelt kormányzati és nemzetgazdasági érdek.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 291 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 390 000 000.00 HUF