Diensten - 577777-2020

01/12/2020    S234

Sverige-Solna: Reparation och underhåll av maskiner

2020/S 234-577777

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna
Nationellt registreringsnummer: 815200-1148
Postadress: Box 1104
Ort: Solna
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 171 22
Land: Sverige
Kontaktperson: Jenny Almlöw
E-post: jenny.almlow@signalisten.se
Telefon: +46 8-7052239
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.signalisten.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/signalisten/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=55786
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/signalisten/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=55786
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Service och installation av tvättstugeutrustning

Referensnummer: UH-2020-98
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50530000 Reparation och underhåll av maskiner
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal för installation, reparation, service och underhåll av tvättstugeutrustning i Bostadsstiftelsen Signalistens fastighetsbestånd.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50530000 Reparation och underhåll av maskiner
50532000 Reparation och underhåll av elektriska maskiner, apparater och tillhörande utrustning
51500000 Installation av maskiner och utrustning
51543400 Installation av tvätt-, kemtvätts- och torkmaskiner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE11 Stockholm
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ramavtal för installation, reparation, service och underhåll av tvättstugeutrustning i Bostadsstiftelsen Signalistens fastighetsbestånd.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/03/2021
Slut: 28/02/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 + 2

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 19/01/2021
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 19/04/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 20/01/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Postnummer: 115 76
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 8-56168000
Fax: +46 8-56168001
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/11/2020