Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Építési beruházás - 577803-2019

06/12/2019    S236

Magyarország-Budapest: Többfunkciós épületek kivitelezése

2019/S 236-577803

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 127-309831)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom utca 23–25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Telefon: +36 14577369
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nmhh.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EMC mérőlabor és szerverközpont építése

Hivatkozási szám: EKR000804972019
II.1.2)Fő CPV-kód
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

EMC mérőlabor és szerverközpont építése a 25713/3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. szám alatt található ingatlanon, kivitelezési szerződés keretében.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/12/2019
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 127-309831

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 09/12/2019
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 14/12/2019
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 09/12/2019
Helyi idő: 16:00
Helyesen:
Dátum: 14/12/2019
Helyi idő: 14:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő az eljárásban kiküldött kiegészítő tájékoztatásokkal összefüggésben a közbeszerzési dokumentumok módosítása, és az ajánlattételi határidő (IV.2.2) pont), illetve a bontás időpontjának (IV.2.7) pont) Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja szerinti módosítása mellett döntött.

Ajánlatkérő jelen módosítással a közbeszerzési dokumentumokat a műszaki dokumentációt érintően módosítja annyiban, hogy új (módosított) árazatlan költségvetést, új (módosított) építészeti műszaki leírást, új (módosított) épületvillamossági erősáramú műszaki leírást, és új (módosított) kiviteli tervjegyzéket bocsát rendelkezésre, amelyek a korábbi dokumentumok helyébe lépnek. A jelen módosítás egyebekben nem érinti a felhívást vagy a közbeszerzési dokumentumokat, a jelen korrigendum által eszközölt módosítások körén túli előírások továbbra is érvényesek.