Diensten - 578113-2020

01/12/2020    S234

Sverige-Nässjö: Systemtjänster och tekniska konsulttjänster

2020/S 234-578113

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Nässjö kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0548
Postadress: Rådhusgatan 28
Ort: Nässjö
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 571 80
Land: Sverige
E-post: claes.rostedt1@nassjo.se
Telefon: +46 380-518014
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.nassjo.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

VAN-tjänstoperatör

Referensnummer: 036-2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Nässjö kommun genomför tillsammans med Aneby, Eksjö, Vetlanda och Sävsjö kommun dess bolag och förbund, upphandling av VAN-tjänstoperatör med onlinetjänst och scanningsfunktion.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 3 400 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72222300 IT-tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Nuts-kod: SE2 SÖDRA SVERIGE
Nuts-kod: SE21 Småland med öarna
Nuts-kod: SE211 Jönköpings län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Nässjö kommun genomför tillsammans med Aneby, Eksjö, Vetlanda och Sävsjö kommun dess bolag och förbund, upphandling av VAN-tjänstoperatör med onlinetjänst och scanningsfunktion.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 198-480047
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 2
Benämning på upphandlingen:

VAN-tjänstoperatör

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/11/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: InExchange Factorum AB
Nationellt registreringsnummer: 556700-9971
Postadress: Box 133
Ort: Skövde
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 541 23
Land: Sverige
E-post: upphandling@inexchange.se
Telefon: +46 739243203
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 3 377 400.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Jönköping
Postadress: Box 2201
Ort: Jönköping
Postnummer: 550 02
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenijonkoping@dom.se
Telefon: +46 36-156600
Fax: +46 36-156655
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/11/2020