Diensten - 578266-2020

TITitelPolen-Wroclaw: Installatiediensten voor bebakenings- en besturingssystemen
NDPublicatienummer aankondiging578266-2020
PDPublicatiedatum01/12/2020
OJNummer PB S234
TWPlaats van de koperWROCLAW
AUOfficiële naam van de koperGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
OLOriginele taalPL
CYLand van de koperPL
AAType koper1 - Ministerie of elke andere nationale of federale instantie
HAEU-instelling/-agentschap-
DSDocument verzonden26/11/2020
NCType contract4 - Diensten
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging7 - Aankondiging van een gegunde opdracht
RPVerordening5 - Europese Unie, met GPA-deelname
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)35120000 - Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
51900000 - Installatiediensten voor bebakenings- en besturingssystemen
72227000 - Advies over software-integratie
71320000 - Technische ontwerpdiensten
72250000 - Systeem- en ondersteuningsdiensten
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)PL51
PL52
PL71
IAInternetadres (URL)http://www.gddkia.gov.pl
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU