Varor - 578626-2019

06/12/2019    S236

Danmark-Frederiksberg: Livsmedel, drycker, tobak o d

2019/S 236-578626

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Frederiksberg Kommune
Nationellt registreringsnummer: 11259979
Postadress: Frederiksberg Rådhus
Ort: Frederiksberg
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Lundsager
E-post: anlu05@frederiksberg.dk
Telefon: +45 53880823

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/292ecc68-e4cd-425e-8bdb-a08bdb27f2d9/homepage

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Social trygghet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

EU-udbud af 4 delkontrakter om udførelse af salg og levering af fødevare til plejecentre i Frederiksberg Kommune

Referensnummer: 2019/S 177-430255
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15000000 Livsmedel, drycker, tobak o d
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Frederiksberg Kommune udbyder 4 delaftaler af salg og levering af fødevare til plejecentre og storkøkkener, der producere måltider til beboere på plejecentre i Frederiksberg Kommune. Udbuddet omfatter 9 kommunale, selvejende og private plejecentre i kommunen. Opdelingen på delaftaler har til hensigt at give både små, mellem og store virksomheder mulighed for at byde på opgaven. Indholdet af delaftalerne er beskrevet neden for i denne bekendgørelse. Det er muligt at tilbyde samlerabat ved bud på flere delaftaler. Sortimenter der vil blive efterspurgt i udbuddet vil afspejle Frederiksberg Kommunes målsætning om 60% økologi i offentlige storkøkkener i 2020, og at der er køkkener, der har ambitioner om en endnu højere økologiprocent.

I forhold til tildelingskriterier vægter pris 60% og kvalitet 40%. I forhold til kvalitet vil følgende delkriterier indgå:

- Leveringssikkerhed,

- Sortiment,

- Service.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Frisk frugt, grønt og kartofler

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15300000 Frukt, grönsaker och liknande produkter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Frederiksberg Kommune

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Salg og levering af frisk frugt og grønt til plejecentre i Frederiksberg Kommune.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 40 %
Pris - Viktning: 60 %
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Frisk mælk, mælkeprodukter, smør, ost og æg

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15500000 Mejeriprodukter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Frederiksberg Kommune

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Salg og levering af frisk mælk, mælkeprodukter, smør, ost og æg til plejecentre i Frederiksberg Kommune.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 40 %
Pris - Viktning: 60 %
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Frisk kød og kødpålæg

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15100000 Animaliska livsmedel, kött och köttprodukter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Salg og levering af frisk kød og kødpålæg til plejecentre i Frederiksberg Kommune.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 40 %
Pris - Viktning: 60 %
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kolonial og frostprodukter

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15000000 Livsmedel, drycker, tobak o d
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Frederiksberg Kommune

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Salg og levering af kolonial og frostprodukter til plejecentre i Frederiksberg Kommune.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kvalitetskriterium - Namn: Kvalitet / Viktning: 40 %
Pris - Viktning: 60 %
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 177-430255
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

EU-udbud af 4 delkontrakter om udførelse af salg og levering af fødevare til plejecentre i Frederiksberg Kommune

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadress: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadress: www.kfst.dk

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/12/2019