Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 578633-2021

12/11/2021    S220

Suomi-Lohja: Tieliikennepalvelut

2021/S 220-578633

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Lohjan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1068322-0
Postiosoite: Karstuntie 4
Postitoimipaikka: Lohja
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 08100
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Tapio Heinonen
Sähköpostiosoite: tapio.heinonen@lohja.fi
Puhelin: +358 443861090
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.lohja.fi
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/lohja?id=360735&tpk=0b4ec06e-74cf-4255-a17e-2c3af3b0a5c7
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/lohja?id=360735&tpk=0b4ec06e-74cf-4255-a17e-2c3af3b0a5c7
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lohjan kaupungin tilausajot ja muu henkilöliikenne

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60100000 Tieliikennepalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Lohjan kaupunki pyytää osallistumishakemuksia kuljetuspalveluihin.

Hankinnan kohteena olevat kuljetustehtävät ovat Lohjan kaupungin erilaisia tilausajoja ja muita ajoja tulosalueiden tarpeisiin, joista ei ole muita hankintasopimuksia olemassa. Hankinta ei siten koske säännöllisiä lakisääteisiä kuljetuspalveluja (esim. koulukuljetukset). Kuljetuksia ovat esimerkiksi kaupungin henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus-, opinto- ja tutustumismatkat sekä sivistyspalvelujen toimialaan kuuluvien, kuten varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja nuorisopalveluiden matkat. Kyseeseen voi tulla myös kaikille avoin joukkoliikenne. Kuljetukset lähtevät pääsääntöisesti Lohjan kaupungin alueelta, mutta lähtöpiste voi joissain tapauksissa olla muuallakin. Kuljetukset voivat tapahtua taksilla tai linja-autolla kuljetettavan määrän mukaan.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60100000 Tieliikennepalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankintailmoituksella perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä (DPS). Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytään kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Järjestelmään ilmoittautuminen ei sido ehdokasta. Ehdokas voi valita, mihin järjestelmän sisällä järjestettäviin kilpailutuksiin osallistuu.

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat Lohjan kaupungin tarpeisiin hankittavat kuljetuspalvelut. Hankittavat palvelut ja näiden yksityiskohtaiset vaatimukset määritellään jokaisessa tarjouspyynnössä erikseen.

Dynaaminen hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen:

1. Dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan. Osallistujat voivat ilmoittautua.

2. Dynaamisen hankintajärjestelmään sisältyvät hankittavat kuljetukset kilpailutetaan järjestelmän sisäisellä kilpailutuksella.

Kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat voivat liittyä dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan ja kaikki hankintajärjestelmään hyväksytyt ehdokkaat voivat jättää tarjouksia kilpailutuksiin. Hankinta-asiakirjoihin merkityt soveltuvuusehdot on täytettävä koko hankintakauden ajan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 13/12/2021
päättymispäivä: 31/12/2024
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Lohjan kaupunki voi lyhentää tai pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän kestoa julkaisemalla siitä hankintailmoituksen.

Sisäisen kilpailutuksen perusteella tehty hankintasopimus voi jatkua määräaikaisena dynaamisen hankintajärjestelmän päättymisen jälkeen enintään puoli vuotta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset lisähankintamahdollisuudet määritellään hankintakohtaisissa tarjouspyynnöissä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kts. ESPD

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/12/2024
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:

Ehdokas hakeutuu dynaamiseen hankintajärjestelmään jättämällä osallistumishakemuksen tämän osallistumispyynnön mukaisesti milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän aikana. Osallistumishakemuksen perusteella hankintayksikkö tarkistaa ehdokkaalle asetetut tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet ja muut ehdokasta koskevat vaatimukset sekä seikat, jotka voivat johtaa hankintalain mukaiseen ehdokkaan poissulkemiseen. Hyväksytyn osallistumishakemuksen tehneet, soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat saavat oikeuden osallistua dynaamiseen hankintajärjestelmän sisällä toteutettaviin tarjouskilpailuihin tässä osallistumispyynnössä ilmoitetulla tavalla. Järjestelmään hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei ole rajoitettu.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
09/11/2021