Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 578885-2021

12/11/2021    S220

Danmark-Herlev: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer

2021/S 220-578885

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Herlev Kommune
Postadresse: Herlev Bygade 90
By: Herlev
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2730
Land: Danmark
Kontaktperson: Stig Rytter (på vegne af ordregiver)
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81223
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=310553&B=DSR
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Officielt navn: Dansk Servicerådgivning (se nedenstående URL-adresse for yderligere information)
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Stig Rytter (på vegne af ordregiver)
E-mail: stig.rytter@d-s-r.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.d-s-r.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=310553&B=DSR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=DSR&target=%2FCtm%2FTendering%2FMessages%2FIndex%2F242971%2F272983
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rengøringsservice og vinduespolering - Herlev Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
90911000 Rengøring af boliger, bygninger og vinduer
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet omfatter rengøringsservice og vinduespolering på en rækker lokationer i Herlev Kommune.

Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter indvendige og udvendige facadeglas, internt glas, tagvinduer, rytterlys, indgangspartier

Rengøringsservice og vinduespolering skal udføres på bl.a. skoler/SFOer, daginstitutioner, klubber, idrætsfaciliteter, biblioteker, kulturelle institutioner, administrative bygninger, døgninstitutioner og plejecentre. På plejecentrene omfatter opgaven også rengøring og vinduespolering i borgernes hjem.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Undervisning og børn

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90911100 Rengøring af lokaler
90911300 Vinduespudsning
90919300 Rengøring af skoler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Institutioner i Herlev Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af rengøringsservice og vinduespolering på primært skoler og daginstitutioner i Herlev Kommune. Både rengøringsservice og vinduespolering bliver på nuværende tidspunkt udført af eksterne leverandører.

Den komplette liste over omfattede Lokationer fremgår af Kontraktbilag 2A: Omfattede Lokationer. Af Kontraktbilag 2A fremgår tillige hvorvidt der på den enkelte Lokation kun skal udføres rengøringsservice eller vinduespolering eller både rengøringsservice og vinduespolering. De omfattede Lokationer forventes at være:

Anishaven Anishaven 23

Dagplejen Kommenhaven 15

Elverhuset Tornerosevej 66

Enghuset Sønderlundvej 7A

Eventyrhuset Perikumhaven 26

Lindehaven afd. Lyngen Hedelyngen 233

Herlevgård (2 matrikler) Herlevgårdsvej 23 og 25

Hyldeblomsten Hjortespringvej 103

Hyldemosen Hyldemosen 2

Lindehaven afd. Højen Højsletten 23B

Kachotten Elverhøjen 8

Kagsmosen (2 matrikler) Stationsalleen 20

Kantatehuset Kantatevej 8

Kildespring Perikumhaven 20

Krudttønden Persillehaven 18

Mælkevejen Persillehaven 22

Ønskeøen (2 matrikler) Højderyggen 1

Solsikken Herlevgårdsvej 21

Solstrålen Stationsalleen 38B

Sommerhaven Peberhaven 13

Sommerhaven afd. Drivhuset Muskathaven 20

Troldemosen Sortemosevej 1C

Kildegården Vestlængen Klausdalsbrovej 390

Kildegården Børne og naturcenter Klausdalsbrovej 396

Æblehuset Dalbugten 30

Herlev Byskole Afd. Eng inkl. SFO & Klub Spar 2 Engskolevej 1

Herlev Byskole Afd. Elv. inkl. SFO, Klub Elverhøj og Pæd. Center Ederlandsvej 23

Kildegårdskolen Afd. Øst inkl SFO/Gl. Hjortespringskole samt SFO Krogestykket 33

Kompetencen - selvstændig del af Gl. Hjortespringskole Dyrespringvej 2-4

Kildegårdskolen Afd. Vest inkl. SFO og Bibliotek Kilden Dildhaven 40

Lindehøjskolen inkl. SFO Borgerdiget 105

Højbjerggård/Ungdomsskolen Højsletten 25

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2022
Slut: 30/06/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges af ordregiver ad flere omgange og med det antal måneder ordregiver måtte ønske.

Forlængelsernes samlede varighed, inklusive alle forlængelser, kan dog maksimalt være 24 måneder.

For hver forlængelse ordregiver måtte kræve skal ordregiver skriftligt varsle leverandøren senest 4 måneder inden kontraktens udløb (heri indeholdt eventuelle tidligere forlængelser).

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt antallet af egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, ikke overstiger det planlagte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret.

Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, end det planlagte antal, vil der blive foretaget en begrænsning blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier:

• Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” i ESPD.

Alle de af ansøger oplyste referencer (op til 5 referencer) tillægges betydning i udvælgelsen af tilbudsgivere. For hver enkelt reference vil der blive lagt vægt på følgende elementer:

Udvælgelse på delaftale 1 - Undervisning og børn:

• At der er leveret rengøringsservice til skoler og daginstitutioner (angivet af ansøger under ”beskrivelse” i ESPD)

• At levering af rengøringsservice til modtageren er pågået i minimum 2 ud af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af ansøgning (angivet af ansøger under ”dato” i ESPD)

• At den samlede kontraktsum pr. år er minimum DKK 10.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta) i minimum ét af de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD)

• At modtageren af referencen er en lignende kundetype som ordregiver (kommune/lokal eller regional myndighed) (angivet af ansøger under ”modtagere” i ESPD)

Vurderingen af hver af ansøgers referencer (op til 5 referencer) summeres til en samlet vurdering af ansøgers referencer. Den samlede vurdering af ansøgers referencer er bestemmende for udvælgelsen af tilbudsgivere på den enkelte delaftale.

Hvis to eller flere ansøgere umiddelbart vurderes ens på udvælgelseskriteriet referenceliste på en delaftale, vil de(n) ansøger(e) med størst samlet årsomsætning (nettoomsætning) i det seneste afsluttede regnskabsår blive prækvalificeret.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. De fremgår af kravspecifikation for ekstraopgaver.

Der kan desuden være mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskemaer som tilkøbsydelser.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøger bedes orientere sig om de samlede krav i det komplette udbudsmateriale, som er tilgængeligt i CTM-systemet på det konkrete udbud under ”Se udbudsdokumenter”.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Social, pleje, kultur og administration

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90911100 Rengøring af lokaler
90911300 Vinduespudsning
90919200 Rengøring af kontorer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Institutioner i Herlev Kommune.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af rengøringsservice og vinduespolering på primært social institutioner, plejecentre, kulturelle institutioner og administration i Herlev Kommune. Både rengøringsservice og vinduespolering bliver på nuværende tidspunkt udført af eksterne leverandører.

Den komplette liste over omfattede Lokationer fremgår af Kontraktbilag 2A: Omfattede Lokationer. Af Kontraktbilag 2A fremgår tillige hvorvidt der på den enkelte Lokation kun skal udføres rengøringsservice eller vinduespolering eller både rengøringsservice og vinduespolering. De omfattede Lokationer forventes at være:

Børne og Ungdomsgården (Kildegård Klubben) Kommenhaven 13 og 3

Paletten, Musikskole, Billedskole Herlev Bygade 30

Tandklinikken Herlev Bygade 30

Teaterbio Herlev Bygade 30

Herlev Bibliotek Herlev Bygade 70

Herlev skole mødesal Herlev Bygade 92B

Klauzdal Klausdalsbrovej 336

Medborgerhus Herlevgårdsvej 18

Lindehøjens Klub & Ungecafe Tvedhaven 55

Frivilligcenter & Selvhjælp Herlev Herlev Hovedgade 172

Sundhedshuset Hjemmesygeplejen Kommenhaven 17

Rådhuset Herlev Bygade 90

Saxbo Vindebyvej 2

Herlev hallerne Tvedvangen 198

Herlev Skøjtehal Tvedvangen 204

Skinderskovhallen Skinderskovvej 31

Herlevbadet Krogestykket 33

Hjortespringbadet Skinderskovvej 29

Kagshuset Symfonivej 41

BAF Herlev Hovedgade 153

Socialt værested Herlev Hovedgade 145-151

Værestedet Hørkær Hørkær 4

Hjulmandens Hus Herlev Bygade 33

Hjortespring Foreningshus Gammel Klausdalsbrovej 436

Gammelgaard Gammel Klausdalsbrovej 436

Nyttehaverne, Klausdalsbrovej 300 Klausdalsbrovej 300

Nyttehaverne, Klausdalsbrovej 541 Klausdalsbrovej 541

Nyttehaverne, Stokholtbuen 306 Stokholtbuen 306

Sundhedsfremme Tvedvangen 196 /198

Lille Birkholm Plejehjem Sennepshaven 2

Herlevgård plejecenter Herlevgårdsvej 3

Herlevgård plejecenter - træningsfaciliteter Herlevgårdsvej 3

Pensionistboliger, serviceareal Herlevgårdsvej 7

Lærkegården Plejecenter Persillehaven 28C

Botilbud Højsletten Højsletten 41

Områdeinstitution Dildhaven Dildhaven 27 og 29

familie-/ungerådgivningen Herlev Bygade 50C, st

Skovgården Ametystvej 24A

Bofællesskaberne Peberhaven Peberhaven 29 st.

Bofællesskaberne Muskathaven Muskathaven 10, parterre

Mødregruppe Peberhaven 1

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/07/2022
Slut: 30/06/2026
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges af ordregiver ad flere omgange og med det antal måneder ordregiver måtte ønske.

Forlængelsernes samlede varighed, inklusive alle forlængelser, kan dog maksimalt være 24 måneder.

For hver forlængelse ordregiver måtte kræve skal ordregiver skriftligt varsle leverandøren senest 4 måneder inden kontraktens udløb (heri indeholdt eventuelle tidligere forlængelser).

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt antallet af egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, ikke overstiger det planlagte antal, vil samtlige af disse ansøgere blive prækvalificeret.

Såfremt der er flere egnede ansøgere, der opfylder betingelserne for deltagelse, end det planlagte antal, vil der blive foretaget en begrænsning blandt de egnede ansøgere på grundlag af følgende objektive kriterier:

• Referenceliste, som oplyst af ansøger i punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” i ESPD.

Alle de af ansøger oplyste referencer (op til 5 referencer) tillægges betydning i udvælgelsen af tilbudsgivere. For hver enkelt reference vil der blive lagt vægt på følgende elementer:

Udvælgelse på delaftale 2 - Social, pleje, kultur og administration:

• At der er leveret rengøringsservice i borgernes hjem på plejecentre (angivet af ansøger under ”beskrivelse” i ESPD)

• At der er leveret rengøringsservice i borgernes hjem ved borgere med særlige behov (fx borgere med demens, misbrug, funktionsnedsættelser ol.) (angivet af ansøger under ”beskrivelse” i ESPD)

• At levering af rengøringsservice til modtageren er pågået i minimum 2 ud af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af ansøgning (angivet af ansøger under ”dato” i ESPD)

• At den samlede kontraktsum pr. år er minimum DKK 6.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta) i minimum ét af de seneste 3 år regnet fra ansøgningsfristen (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD)

• At modtageren af referencen er en lignende kundetype som ordregiver (kommune/lokal eller regional myndighed) (angivet af ansøger under ”modtagere” i ESPD)

Vurderingen af hver af ansøgers referencer (op til 5 referencer) summeres til en samlet vurdering af ansøgers referencer. Den samlede vurdering af ansøgers referencer er bestemmende for udvælgelsen af tilbudsgivere på den enkelte delaftale.

Hvis to eller flere ansøgere umiddelbart vurderes ens på udvælgelseskriteriet referenceliste på en delaftale, vil de(n) ansøger(e) med størst samlet årsomsætning (nettoomsætning) i det seneste afsluttede regnskabsår blive prækvalificeret.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er optioner på diverse time- og enhedspriser på ekstraopgaver. De fremgår af kravspecifikation for ekstraopgaver.

Der kan desuden være mindre optioner i form af rengøringsrelaterede serviceopgaver. Disse fremgår af udbudsmaterialets kalkulationsoplysningsskemaer som tilkøbsydelser.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ansøger bedes orientere sig om de samlede krav i det komplette udbudsmateriale, som er tilgængeligt i CTM-systemet på det konkrete udbud under ”Se udbudsdokumenter”.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

En ansøger, der befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135 og § 136 vil blive udelukket fra udbuddet medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Dog bemærkes, at en ansøger, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, alene vil blive udelukket på denne baggrund, hvis denne gæld er på 100.000 kr. eller derover.

En ansøger, der befinder sig i en af følgende frivillige udelukkelsesgrunde fra udbudslovens § 137 vil blive udelukket fra udbuddet medmindre ansøgeren fremlægger tilstrækkelig dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig, jf. udbudslovens § 138:

• Ansøger har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1

• Ansøger er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller

likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2.

• Ordregiver kan påvise, at ansøgeren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5

Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af udelukkelsesgrundene i henhold til ovenstående. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD, Del III, afsnit A, B og C.

Følgende dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene fremlægges, når Ordregiver anmoder herom, jf. udbudslovens § 151:

1) Uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af kompetent rets- eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene.

2) Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøger/tilbudsgiver ikke har ubetalt, forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor ansøger/tilbudsgiver er etableret, jf. udbudslovens § 135, stk. 2.

For så vidt angår danske ansøgere/tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Serviceattester udstedes af Erhvervsstyrelsen.

Er ansøger/tilbudsgiver ikke fra Danmark, og udsteder ansøgers/tilbudsgivers hjemland ikke certifikater eller dokumenter eller dækker disse ikke alle de i § 135, § 136 og § 137 nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes der ikke edsaflæggelse i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Dokumentation for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene (fx serviceattest fra Erhvervsstyrelsen) må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Under punktet ”Samlet årsomsætning” anføres ansøgers samlet årsomsætning (nettoomsætning) i seneste afsluttede regnskabsår.

2) Under punktet ”Øvrige økonomiske og finansielle krav” anføres ansøgers egenkapital i seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle formåen:

Delaftale 1 – Undervisning og børn:

1) Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 30.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta).

2) Egenkapitalen i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 5.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta).

Delaftale 2 – Social, pleje, kultur og administration:

1) Samlet årsomsætning (nettoomsætning) i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 20.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta).

2) Egenkapitalen i det seneste afsluttede regnskabsår skal minimum være DKK 3.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta).

Vigtigt: Hvis der ansøges om prækvalifikation på begge delaftaler summeres minimumskravene for de respektive delaftaler. Hvis der ansøges om prækvalifikation på delaftale 1: Undervisning og børn og delaftale 2: Social, pleje, kultur og administration er minimumskravet til omsætning i DKK 50.000.000 (30.000.000+20.000.000) og minimumskravet til egenkapital i DKK 8.000.000 (5.000.000+3.000.000).

Bemærk: Fremsendes der en ansøgning uden oplysning om hvilke delaftaler, der ansøges om prækvalifikation på, betragtes ansøgningen som en ansøgning om prækvalifikation på alle delaftaler og ansøgningen behandles i forhold til minimumskravene gældende for alle delaftaler. Den ansøgende virksomhed skal i ESPD under DEL II A i feltet ”Hvis det er relevant, angives den eller de delkontrakter, som den økonomiske aktør ønsker at afgive tilbud på” angive, hvilke delaftaler der ansøges om prækvalifikation på.

Dokumentation: Ansøger/tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge en underskrevet revisorerklæring eller ansøgers/tilbudsgivers seneste godkendte årsregnskab fra registreret eller statsautoriseret revisor indeholdende de relevante regnskabsoplysninger.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

1) Under punktet ”For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførsel af tjenesteydelser af den anførte type” anføres referenceliste over de væsentligste sammenlignelige referencer, der er udført inden for de seneste 3 år, med angivelse af:

a. Beskrivelse (opgave- og ydelsesbeskrivelse),

b. Beløb (kontraktsum pr. år),

c. Dato (startdato samt slutdato (hvis ikke afsluttet og slutdato ikke er kendt kan anføres, at den er igangværende under "Beskrivelse")), og

d. Modtagere (myndighedens/ virksomhedens navn).

Der henstilles til, at der kun oplyses 5 referencer i alt (ikke 5 referencer pr. delaftale). Ved angivelse af mere end 5 referencer vil det kun være de 5 første/øverste referencer oplyst i ESPD, der indgår i opfyldelsen af minimumskrav og begrænsningen af antallet af kvalificerede ansøgere. Dette gælder uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen. Et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer bør samlet maksimalt fremsende 5 referencer, alternativt tydeligt angive hvilke 5 referencer, der skal lægges til grund i udvælgelsen. Hvis et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen for så vidt, angår faglige erfaringer, samlet fremsender flere end 5 referencer og det ikke tydeligt fremgår, hvilke 5 referencer der skal lægges til grund, forbeholder Ordregiver sig ret til at rette henvendelse til den ansøger med henblik på at fastslå hvilke 5 referencer, der skal indgå i udvælgelsen.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der er følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen:

Delaftale 1 – Undervisning og børn:

o Referencelisten skal indeholde minimum 2 referencer, hvor både punkt a), b), c) og d) er opfyldt for denne samme reference:

a) Referencen vedrører rengøringsservice med en samlet kontraktsum pr. år på minimum DKK 10.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta) inden for minimum ét af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af ansøgning (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD), og

b) At levering af løbende/daglig rengøringsservice er udført på minimum 2 skoler og 5 daginstitutioner (angivet af ansøger under ”beskrivelse” i ESPD), og

c) At levering af løbende/daglig rengøringsservice er pågået i minimum 2 ud af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af ansøgning (angivet af ansøger under ”dato” i ESPD), og

d) Modtageren er en lignende kundetype som Ordregiver (kommune/lokal eller regional myndighed) (angivet af ansøger under ”modtagere” i ESPD)

Delaftale 2 – Social, pleje, kultur og administration:

o Referencelisten skal indeholde minimum 2 referencer, hvor både punkt a), b), c) og d) er opfyldt for denne samme reference:

a) Referencen vedrører rengøringsservice med en samlet kontraktsum pr. år på minimum DKK 5.000.000 (eller tilsvarende i anden valuta) inden for minimum ét af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af ansøgning (angivet af ansøger under ”beløb” i ESPD), og

b) At levering af løbende/daglig rengøringsservice er udført på blandt andet plejecentre og/eller botilbud for borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser (angivet af ansøger under ”beskrivelse” i ESPD), og

c) At levering af løbende/daglig rengøringsservice er pågået i minimum 2 ud af de seneste 3 år regnet fra tidspunktet for fremsendelse af ansøgning (angivet af ansøger under ”dato” i ESPD), og

d) Modtageren er en lignende kundetype som ordregiver (kommune/lokal eller regional myndighed) (angivet af ansøger under ”modtagere” i ESPD)

Dokumentation: Ansøger/tilbudsgiver skal på anmodning fremsende dokumentation vedrørende ovenstående minimumskrav ved at fremlægge udspecificeret referenceliste fra ESPD indeholdende: Navnet på referencens kontaktperson, samt telefonnummer og e-mail på referencens kontaktperson. Ordregiver forbeholder sig ret til at kontakte referencerne.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

a) Leverandøren skal i forbindelse med udførelse af opgaver under denne kontrakt efterleve ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren er forpligtet til at sikre (herunder også hos eventuelle underleverandører) medarbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

b) Leverandøren skal være villig til at indgå kontrakt som indeholder sociale klausuler, herunder evt. vedrørende klausul om praktikaftaler.

For oplysninger om de konkrete klausuler henvises til udbudsmaterialet.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/12/2021
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Ansøger skal tilmelde sig udbuddet og afgive ansøgning via det elektroniske udbudssystem (CTM-Systemet) på https://www.eu-supply.com/dsr.asp.

Ansøger skal holde sig orienteret i CTM systemet, hvor spørgsmål/svar offentliggøres.

Hver ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation i form af udfyldt ESPD.

ESPD udarbejdes online i CTM-systemet i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. VIGTIGT: Ordregiver kan IKKE læse en ESPD xml-fil, der er vedhæftet ansøgningen på anden måde end i den særlige ESPD-funktion under ”Mine besvarelser - ESPD”. En ansøger der vedhæfter en ESPD xml-fil, som ordregiver ikke kan læse, vil ikke være konditionsmæssig.

Såfremt ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), skal særskilt ESPD fremsendes for hver enkelt virksomhed i sammenslutningen.

I disse tilfælde skal de i sammenslutningen deltagende virksomheder i deres ESPD del II A svare ”Ja” til spørgsmålet, ”Deltager den økonomiske aktør i udbudsproceduren sammen med andre?”, ligesom deltagerens rolle i konsortiet beskrives.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes.

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningens retlige form, men der skal iblandt sammenslutningens virksomheder udpeges en fælles befuldmægtiget, der tegner alle virksomheder i sammenslutningen. Endvidere skal virksomhederne i sammenslutningen hæfte solidarisk, direkte og ubetinget for opfyldelsen af kontrakten.

Dokumentation: For ansøgere/tilbudsgivere, som udgør en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), gælder desuden, at de som en del af dokumentationen skal fremlægge en underskrevet konsortieerklæring om, at alle deltagere i konsortiet hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse og med angivelse af en konsortiedeltager, med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på konsortiets vegne.

Ansøger kan basere sig på andre virksomheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen. I sådanne tilfælde skal ansøger i ESPD del II afsnit C (”Oplysninger om udnyttelse af andre enheders kapacitet”) svare ”Ja”.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet i forhold til den økonomiske/finansielle formåen og/eller den tekniske/faglige formåen, herunder i forhold til opfyldelse af minimumskrav, skal ansøger vedlægge et særskilt ESPD udfyldt af disse andre enheder med de oplysninger, der anmodes om i ESPD del II, afsnit A og B, del III og IV. Desuden skal ansøger udfylde ESPD del V.

Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være ansøgers og de støttende enheders samlede egnethed, der vurderes.

Såfremt ansøger baserer sig på sit moderselskabs økonomiske formåen, indgår ansøgers egen økonomiske formåen ikke særskilt i beregningen, idet ansøgers økonomiske formåen allerede er indregnet i moderselskabets regnskabstal.

Opmærksomheden henledes desuden på, at såfremt ansøger baserer sin tekniske og faglige formåen på andre enheders kapacitet, skal den/de pågældende enheder udføre den del af Kontrakten, som enhedens kapacitet relaterer sig til.

Dokumentation: For ansøgere/tilbudsgivere, som baserer sig på andre enheders kapacitet til brug for opfyldelse af mindstekravene til henholdsvis økonomisk og finansiel formåen og faglige og tekniske formåen, gælder desuden, at ansøger/tilbudsgiver som en del af dokumentationen skal fremlægge en støtteerklæring, som godtgør, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøgeren/tilbudsgiveren. Hvis en ansøger/tilbudsgiver beror sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, jf. ovenstående, skal denne enhed påtage sig solidarisk at hæfte for ansøgers/tilbudsgivers forpligtelser overfor ordregiver under den udbudte kontrakt.

Virksomheder i en sammenslutning og støttende enheder, hvor autenticiteten ikke kan konstateres af det elektronisk udbudssystem (CTM-systemet), skal underskrive ESPD.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
By: x
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7 i Lov om Klagenævnet for Udbud (LBK nr 593 af 02/06/2016 - kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

- 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

- 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/11/2021