Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 579331-2023

26/09/2023    S185

Sverige-Västerås: Programmering av system- och användarprogram

2023/S 185-579331

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Mälardalens Universitet
Nationellt registreringsnummer: 202100-2916
Postadress: Box 883
Ort: Västerås
Nuts-kod: SE1 Östra Sverige
Postnummer: 721 23
Land: Sverige
Kontaktperson: Inköpsgruppen Upphandling MDU
E-post: upphandling@mdu.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.mdu.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbzuuwfsu&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afbzuuwfsu&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Utbildning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

IT-system för planering av verksamhetsförlagd utbildning

Referensnummer: 2022/2061
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72211000 Programmering av system- och användarprogram
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Mälardalens universitet (MDU) inbjuder intresserade leverantörer att inkomma med ansökan för konkurrenspräglad dialog, avseende upphandling av IT-system för planering av verksamhetsförlagd utbildning.

I inbjudan finns en övergripande beskrivning av MDU's målbild och behov, samt de krav som ställs på leverantörer för att få delta i dialogprocessen. Leverantörer ansöker om deltagande i dialogen genom att inkomma med en ansökan. Dialogens syfte är att identifiera och ange hur MDU's behov bäst kan tillgodoses.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72200000 Programmering av mjukvara samt rådgivning
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
72224000 Konsulttjänster för projektledning
72250000 System- och stödtjänster
72310000 Behandling av data
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE125 Västmanlands län
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Mälardalens universitet (MDU) inbjuder intresserade leverantörer att inkomma med ansökan för konkurrenspräglad dialog, avseende upphandling av IT-system för planering av verksamhetsförlagd utbildning.

I inbjudan finns en övergripande beskrivning av MDU's målbild och behov, samt de krav som ställs på Sökande för att få delta i dialogprocessen. Leverantörer ansöker om deltagande i dialogen genom att inkomma med en ansökan. Dialogens syfte är att identifiera och ange hur MDU's behov bäst kan tillgodoses.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/02/2024
Slut: 01/02/2034
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Konkurrenspräglad dialog
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 23/10/2023
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2024

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Uppsala förvaltningsrätt
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/09/2023